Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wspaniała okazja, żeby poznać bliżej Uczelnię.

Dla większości kandydatów na studia jest to pierwsza możliwość poznania uczelni od wewnątrz. Młodzi ludzie chcący ubiegać się o przyjęcie na oferowane przez nas kierunki poznają zasady rekrutacji i odpowiedzi na kluczowe dla nich pytania. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedstawicielami Uczelni, studentami i pracownikami, członkami organizacji studenckich i kół naukowych wszyscy zainteresowani poznają warunki, przebieg i rodzaje studiów oraz szanse i perspektywy absolwentów UEK. Udział w zaplanowanych na ten dzień prezentacjach i wykładach pozwoli ich uczestnikom poczuć namiastkę studenckiego życia jeszcze przed oficjalnym wpisem na listę studentów.


Podczas Dnia Otwartego uczniowie zdobędą również informacje na temat oferty praktyk, staży i studiów zagranicznych w uczelniach partnerskich, możliwości zdobycia podwójnych dyplomów, a także podjęcia studiów w języku angielskim.


Zainteresowane osoby będą miały możliwość poznania bazy materialnej Uczelni - podczas zaplanowanych wycieczek po kampusie zwiedzą budynki, obejrzą sale wykładowe, laboratoria komputerowe i mikrobiologiczne, muzeum i wiele innych interesujących miejsc, dzięki czemu Uczelnia stanie się im bliższa.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w dniu 23 marca br., w godz. 9.00-15.00, w hali widowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

 

 

W związku z organizowanym w naszej Uczelni kolejnym Dniem Otwartym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Pan Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, prof. dr hab. Krzysztof Surówka wyraził zgodę
na godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych
w dniu 23 marca 2018 r. od  9.35 do 13.00.

 

                                     Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych wraz z Katedrą Studiów Europejskich
                                                                                                                                zapraszają na:

                                                 Wykład Zastępcy Sekretarza Generalnego OECD  Pani Mari Kiviniemi

                                                                                                  20 marca 2018 r., Nowa Aula Pawilon C


godz. 9.35
Prezentacja XV raportu gospodarczego OECD nt. Polski
Mari Kiviniemi

Zastępca Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

godz. 10.15 - 12.00
Debata na temat paradygmatu OECD w zakresie inkluzywnego wzrostu i polskiej polityki odpowiedzialnego rozwoju
z udziałem Zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Pani Marii Kiviniemi

W debacie udział również wezmą:

• prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD,
• prof. UEK dr hab. Marek Dąbrowski - Kierownik Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
• prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - Katedra Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Debata odbędzie się w języku angielskim.

                                              

 Mari Kiviniemi - Zastępca Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w latach 2010-2011 premier Finlandii. 


 

 


Ojcowie Karmelici Bosi w Krakowie zapraszają na akademickie rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach 20-21 marca 2018 r.
w kościele oo. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18.

Program rekolekcji:

20 marca (wtorek), godz. 19.00, adoracja Krzyża połączona z konferencją
21 marca (środa), godz. 18.00, Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

 


 

 

Zapraszamy na pierwszy w semestrze letnim wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie"
- w środę 21 marca br. Profesor Leszek Kwieciński z Uniwersytetu Wrocławskiego
wygłosi referat pt.


Programy strategiczne państwa w obszarze badań
i rozwoju technologicznego – doświadczenia polskie

 

Koreferentami będą: dr Seweryn Krupnik z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
oraz dr Piotr Kopyciński z Katedry Gospodarki Publicznej UEK. Spotkanie poprowadzi Michał Możdżeń z Katedry Administracji Publicznej UEK.

 

Leszek Kwieciński - profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca dyrektora ds. nauki, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich. Sprawuje także funkcje pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Integracji europejskiej KIte. Członek Rady NCBR oraz Centrum Technologii Audiowizualnych. Zainteresowania naukowe prof/ L. Kwiecińskiego skupiają się wokół polityki innowacyjnej, procesów europeizacji, zarządzania publicznego oraz przedsiębiorczości akademickiej.


Zapraszamy 21 marca br. o godz. 11.00 - do Sali Senackiej [Budynek Główny UEK, parter].


Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.W Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim w Zakopanem wzięło udział 147 zawodniczek reprezentując ponad 40 uczelni z całej Polski. Nasza zawodniczka Magdalena Niewiadoma zajęła 2 miejsce w slalomie, trudnej technicznie konkurencji narciarskiej.

 

To najlepszy dotychczas sezon dla Magdy, co potwierdzała wcześniej lokatami na najwyższym podium w Akademickim Pucharze Polski(Winter Cup). W Pucharze Polski z Justyną Tomczyk i Anną Pokorny zdobyły drużynowo srebro dla UEK.

 

 

 

 

Ruszyła powtórna rekrutacja na częściowe studia zagraniczne - kto (z jakichkolwiek powodów) nie skorzystał z poprzedniej
- ma szansę na wyjazd !


Przypominamy :

Etap pierwszy  - kwalifikacja językowa :

• Rejestracja lektoratów/certyfikatów/na egzaminy: do 10 kwietnia;

• Egzaminy językowe: 12 - 13 kwietnia br. - prowadzi Centrum Językowe - szczegóły na stronie Centrum.

 

Data składania zaświadczeń w Parlamencie - 12 kwietnia - formularz na stronie BPZ.

 

Rejestracja on-line na stronie e-bpz.uek.krakow.pl i składanie dokumentów w biurze: 3 - 20 kwietnia.

 

Lista miejsc dostępna na stronie www.bpz.uek.krakow.pl

 

Miło nam poinformować, że studentki Kierunku Towaroznawstwo, seminarzystki z Katedry Opakowalnictwa Towarów, zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę dyplomową (2017) o tematyce opakowaniowej, organizowanym przez Polską Izbę Opakowań.

W kategorii „praca inżynierska/licencjacka" I nagrodę przyznano inż. Katarzynie Wąsek za pracę pt. Charakterystyka strategii upsizing stosowanej w ofercie rynkowej produktów spożywczych. Praca ta otrzymała już po raz drugi pierwszą nagrodę w konkursach ogólnokrajowych.

W kategorii „praca magisterska" I nagrodę przyznano mgr inż. Justynie Gawor za pracę pt. Ocena opakowań soków owocowych przeznaczonych dla dzieci.

Promotorem nagrodzonych prac była prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.
Serdecznie gratulujemy!


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam studentów aktywnie działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w II MiędzynarodowejKonferencji SKN, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.


Szczegółowe informacje (wzór streszczenia, opłaty i rejestracja) znajdują się na stronie internetowej:http://e-event24.pl/II-SKN/


Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów na adres mailowy: konferencja.skn@wsm.opole.pl
lub telefonicznie 511 868 421  (Magdalena Golachowska).

Serdecznie zapraszamy!!


Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii UAM
(http://socjologia.amu.edu.pl/),

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
(http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/)

oraz The Haverford Institute of Public Sociology
(http://www.haverfordinstitute.org/),

 mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt."A Centennial of : Inspiration of Thomas and Znaniecki's Work for Sociological Scholarship on theContemporary Globalization Processes", która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu. Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła "The Polish Peasant in Europe and America" dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego wjej rozwój, Organizatorzy pragną - z okazji setnej rocznicy publikacji "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce" - zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązującychterminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem:
http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasa-nt-in-europe-and-america-symposium-2018

Konferencję swoim patronatem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne(http://pts.org.pl/)

Językiem konferencji jest język angielski.

Zachęcamy do udziału i dalszego kolportażu informacji o konferencji!

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr hab. Jerzy Kaczmarek (Przewodniczący): jkaczmar@amu.edu.pl
mgr Piotr Luczys: lurys-granat@wp.pl
dr hab. Marek Nowak: kawon.m@amu.edu.pl
dr hab. Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl
prof. Suava Salameh: smsalameh@gmail.com

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip