Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na konferencję pt. 

„Innowacyjność - szansa czy imperatyw dla współczesnych przedsiębiorstw",

która odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w pawilonie G, w sali 13.

 

Plan konferencji:

9:30 -   prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
              Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, otwarcie konferencji

              prof. UEK dr hab. Edward Molendowski,
              Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, słowo wstępne

              dr Anna Odrobina, opiekun KN MSG, wprowadzenie

10:00 - 10:30 - Filip Paprocki, Fermentum Mobile

10:30 - 11:00 - Sylwia Majkut, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

11:00 - 11:30 - Wojciech Polan, Van Pur S.A.

11:30 - 12:00 - przerwa kawowa

12:00 - 12:30 - Agata Stępnik, KN Teatrologów UJ, Mateusz Kuta, KN Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ

12:30 - 13:15 - Janusz Kahl, South Poland Cleantech Cluster

13:15 - 13:45 - Andrzej Zakręcki, AGH Space Systems, Barłomiej Gaczorek, PLM Solution

13:45 - 14:00 - Dyskusja i zakończenie konferencji

 

Serdecznie pozdrawiamy KN MSG


Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Analizy Danych działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor UEK, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz MNiSW.


Celem Konferencji jest poszerzenie wśród studentów i doktorantów wiedzy w zakresie szeroko pojmowanych narzędzi analitycznych, umożliwiających podjęcie wnioskowania o badanym zjawisku. Organizatorzy za cel stawiają sobie również możliwość pokazania praktycznego użycia wiedzy zdobytej na studiach. W ciągu pięciu lat Konferencja stała się pomostem w kontaktach studentów ze światem nauki. Pozwala ona studentom i doktorantom zaprezentować swoje pomysły wykorzystania konkretnych metod i narzędzi do rozwiązania realnych problemów natury ekonomicznej i finansowej, a także skonfrontować je z wiedzą doświadczonych pracowników naukowych.


Więcej informacji dostępnych na stronie konferencji: www.nawne.pl

W dniu 26.04.2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się Akademia Zarządzania organizowana przez Koło Naukowe Konsultingu. Wydarzenie składać się będzie z dwóch wykładów o różnej tematyce, o podłożu teoretyczno-praktycznym. Naszym celem jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania mikro- lub małym przedsiębiorstwem na polskim rynku gospodarczym. Przewidujemy wykłady z planowania strategii marketingowej dla małego przedsiębiorstwa, tworzenia biznesplanu oraz wykład jednego ze studentów UEK, który w młodym wieku stał się przedsiębiorcą i pozostaje chętny do dzielenia się swoją praktyczną wiedzą. 

 

Więcej informacji znajdziesz na:

http://knk.uek.krakow.pl/   oraz  https://www.facebook.com/events/284594165319881/ 

 

Zapisz się już dziś na: https://akademiazarzadzania.evenea.pl/ 

 

Szanowni Państwo!

Redakcja "Nowej Polityki Wschodniej" ma przyjemność zaprosić badaczy na Seminarium NPW:

 

"Szanghajska Organizacja Współpracy. Wyzwania przed Szczytem w Astanie",

które odbędzie się 17 maja 2017 roku w Toruniu jako wydarzenie towarzyszące IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego "Jak Jedwabny Szlak zmienia świat".

Zachęcamy do zgłoszenia propozycji wystąpień, prezentacji i plakatów naukowych do 26 kwietnia 2017 roku.
Formularz rejestracyjny on-line: https://goo.gl/Wa6HZR.

Więcej informacji na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1853508358198672/

Seminarium towarzyszyć będzie publikacja sekcji specjalnej Szanghajska Organizacja Współpracy w naszym czasopiśmie (6 punktów na liście B MNiSW), do której zaproszeni zostaną także autorzy z regionu.

Opłata konferencyjna: 250 złotych lub 175 złotych dla uczestników Kongresu Azjatyckiego
(płatne do 10 maja 2017 roku)

Kontakt do Redakcji NPW: npw@marszalek.com.pl

"Nowa Polityka Wschodnia" to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich czasopism poświęconych problematyce wschodniej oraz współpracy Polski z krajami obszaru poradzieckiego. Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: http://www.marszalek.com.pl/npw/

KATEDRA FILOZOFII UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ORAZ

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

ZAPRASZAJĄ NA:

SEMINARIUM NAUKOWE POŚWIĘCONE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

 

 

28 kwietnia, dr Marcin Gorazda, wygłosi referat: „Moralność podatkowa”

 

Marcin Gorazda, dr filozofii i prawnik. Prowadzi badania w zakresie filozofii ekonomii w ramach Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Autor Filozofii ekonomii (2013). Wykonuje zawód adwokata, specjalizując się w zakresie prawa podatkowego, z którego prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Krakowie. Prowadzi też badania w zakresie teorii prawa przy Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii.

 

Seminarium odbędzie się w godz. 11.00-13.00 w Katedrze Filozofii, pok. 44a, piętro IV, ul. Rakowicka 16, Kraków.
Zapraszamy również studentów zainteresowanych problematyką CSR.


Szanowni Państwo,

 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na konferencję pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:


"Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina", która odbędzie się w ramach Światowego Dnia Własności Intelektualnej w Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Poruszane podczas  obrad  konferencji kwestie dotyczące ochrony wizerunku Fryderyka Chopina są niezwykle istotne zarówno jeśli chodzi o promocję dziedzictwa narodowego w postaci twórczości kompozytora, jak również przez wzgląd na wzmożoną, szczególnie w ostatnich latach, aktywność polskich przedsiębiorców chętnych do posługiwania się jego imieniem i nazwiskiem w swojej działalności biznesowej. Okazuje się, że uregulowanie prawne zasad korzystania z wizerunku Chopina nie należy do łatwych, kiedy pojawia się wiele różnorodnych pomysłów na komercyjne wykorzystanie tego nazwiska, często niestety związanych z pokusą osiągnięcia łatwego sukcesu na rynku.

 

Nazwisko Chopin pracuje na swoją renomę właściwie nieprzerwanie od pierwszej połowy XIX wieku, stając się dzisiaj marką samą w sobie. Dlatego zarówno z punktu widzenia indywidualnego przedsiębiorcy jak i przez wzgląd na interes narodowy wydaje się niezwykle ważne poruszenie oraz upowszechnienie tematyki dotyczącej regulacji wykorzystywania wizerunku jednej z największych ikon polskiej i światowej kultury. Przestrzeganie odpowiednich unormowań prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa własności intelektualnej, stwarza bowiem możliwość umacniania nie tylko wizerunku samego Chopina, ale i renomy produktów nim sygnowanych.

 

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele szeroko pojętego świata kultury oraz mediów, osoby zajmujące się zawodowo ochroną własności intelektualnej, jak również przedstawiciele administracji centralnej.

 

Do grona współorganizatorów konferencji należą: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Instytut Fryderyka Chopina oraz Filharmonia Narodowa.Program konferencji oraz obowiązkowy formularz rejestracyjny  konferencji znajduje się na stronie Urzędu Patentowego:

http://www.uprp.pl/o-wydarzeniu/Menu09,764,29,index,pl/


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XI edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.


Idea Konkursu
Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej bardziej efektywnej praktyce biznesowej.

Do kogo kierowany jest Konkurs?
Serdecznie zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2012 roku.

Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłaszane do Konkursu:
- etyka biznesu,
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ład korporacyjny,
- innowacyjność społeczna w gospodarce,
- dobre praktyki na rynku finansowym,
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ); skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu); egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl .

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2017 roku

Więcej informacji o Konkursie
:
Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kpf.pl .

KONTAKT:
konkurs@kpf.pl , tel. 58 302 92 05


Z radością informujemy, że realizowany na Wydziale Zarządzania kierunek Rachunkowość i Controlling uzyskał prestiżowy certyfikat „Studia z Przyszłością", który  służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach, a przyznawany jest kierunkom realizowanym według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Certyfikat ten uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity.

 


 
3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

8 lutego 2017 roku
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
Rzeczpospolita
Własnościowe dla Rodziny 500+

 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip