Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

Dzisiejsza uroczystość jest dowodem uznania wybitnych zasług Pana Profesora zarówno dla Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, jak i rozwoju nauki m.in. w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji, socjologii kultury, czy socjologii stosunków międzynarodowych. Jesteśmy dumni, że dokonania i wysiłek osób nierozerwalnie związanych z naszą Uczelnią doceniane są również w innych ośrodkach naukowych, czego znakomitym przykładem jest tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego przyznany Panu Profesorowi - napisał w liście gratulacyjnym JM Rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

 

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jest wybitnym uczonym, cenionym w Polsce i na świecie medioznawcą i komunikologiem, autorem licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej, ekspertem UNESCO i członkiem wielu organizacji międzynarodowych, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W latach 1990-1996 był Rektorem ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).


 

 

 

 


W sobotę 18 listopada 2017  Katedry: Nauk Politycznych i Studiów Europejskich UEK po raz pierwszy wspólnie organizują uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia kierunku „Stosunki międzynarodowe".


Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 przemarszem absolwentów do Sali Senackiej, po czym nastąpi cześć oficjalna z udziałem przedstawicieli władz uczelni, pracowników obu katedr, Absolwentów oraz ich rodzin i przyjaciół.

 

Gościem honorowym uroczystości w tym roku będzie Dr Leszek Ruchwa, Dyrektor Zarządzający firmą DIVERSITY, sp. z o.o. który wygłosi wykład pt:

 

"Wpływ stosunków międzynarodowych na procesy gospodarcze we współczesnym świecie"


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Urbana, dr h.c.
 
długoletniego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
byłego:
Prodziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego,

Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym,
Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego,
Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej,
Członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
Członka Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.

Pogrążonej w smutku Rodzinie Zmarłego
oraz całej Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 

 

 

Szanowni Państwo,

 

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe?", która odbędzie się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniach 17-18 listopada 2017 r.

 

Tegoroczna konferencja będzie mieć szczególny charakter, gdyż oprócz niewątpliwych wartości poznawczych, jakie wniesie ona do teorii ekonomii i polityki ekonomicznej, będzie także niezwykłą okazją do prezentacji dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń związanych z podwójnym jubileuszem:


  - 45-lecia współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (Słowacja) oraz
  - 25-lecia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Przedsiębiorczości iInnowacji Uniwersytetu Ekonomicznego wKrakowie.

 

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://www.przedsiebiorczosc.uek.krakow.pl/conference_2017

 

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Stanisław Lis
prof. dr hab. Kazimierz Zieliński


Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.

"Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce"

 

 

Program Konferencji (plik PDF)

 


W dniach 22 - 23 listopada 2017 r. w Hotelu Wyspiański w Krakowie odbędzie się IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne". Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
Tematem sesji plenarnej konferencji będzie "Ocena projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń pod kątem zgodności z prawem unijnym i potrzebami rynku ubezpieczeń w Polsce". Poza sesją plenarną, wzorem poprzednich edycji konferencji, obrady będą toczyć się w dwóch panelach: ekonomicznym i prawnym.

Konferencja objęta została patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła, Dziekana Wydziału Finansów i Prawa prof. UEK dr hab. Mariusza Andrzejewskiego, Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Patronat medialny nad konferencją objął portal krakow.pl oraz kwartalnik naukowy "Prawo Asekuracyjne".
 
Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń: http://ku.uek.krakow.pl/Konferencje


Katedra Filozofii oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział w Krakowie)
mają zaszczyt zaprosić do udziału w sympozjum naukowym pt:


„Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień",


które rozpocznie się Jubileuszem 80-lecia urodzin
Prof. Adama Węgrzeckiego oraz Dr. Leopolda Zgody,
długoletnich pracowników naszej uczelni.


Uroczystość wraz z sympozjum rozpocznie się 23 listopada br. o godzinie 9.00
w Sali Senackiej UEK


Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram sympozjum

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: http://bit.ly/konferencjadialog 

 


W sobotę 18 listopada 2017  Katedry: Nauk Politycznych i Studiów Europejskich UEK po raz pierwszy wspólnie organizują uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia kierunku „Stosunki międzynarodowe".

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 przemarszem absolwentów do Sali Senackiej, po czym nastąpi cześć oficjalna z udziałem przedstawicieli władz uczelni, pracowników obu katedr, Absolwentów oraz ich rodzin i przyjaciół.

 

Gościem honorowym uroczystości w tym roku będzie Dr Leszek Ruchwa, Dyrektor Zarządzający firmą DIVERSITY, sp. z o.o. który wygłosi wykład pt:

 

"Wpływ stosunków międzynarodowych na procesy gospodarcze we współczesnym świecie"

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip