Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję Katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod hasłem: „Gospodarka Polski 1918-2018. Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość?". Debata odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Szczegóły o tym wydarzeniu zawarte są w załącznikach.

 

Informujemy również, iż w odpowiedzi na prośby osób zainteresowanych tym wydarzeniem przesunęliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 20 kwietnia br.

 

Zapraszamy!

 

Do pobrania:

- ulotka konferencyjna

- karta uczestnictwa

- szablon referatu

- referat wprowadzający prof. M. G. Woźniaka

Przypominamy, że w najbliższy piątek, tj. 20 kwietnia, mija termin zgłoszenia chęci oddania makulatury w tym miesiącu.


Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panem Bogusławem Wandasem
mailowo: wandasb@uek.krakow.pl lub telefonicznie 695-210-422.


Najbliższa zbiórka makulatury już 27 kwietnia br.


Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności UEK

 


Przed nami kolejna, już XXVI edycja Wampiriady
,

która jest największą akcją honorowego krwiodawstwa w Polsce,

organizowaną przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.


Jej celem jest promowanie honorowego krwiodawstwa oraz niesienie pomocy poprzez zbiórkę krwi, a tym samym ratowanie ludzkiego życia. Dodatkowo, w tej edycji wspierana jest przez nas fundacja Dzieciom zdążyć z pomocą.

Motywem wiosennej Wampiriady będzie Harry Potter, więc nie zabraknie ogromnej dawki magii i zaczarowanych atrakcji. Warto przyjść i przekonać się samemu co przygotowaliśmy. Nikogo nie może z nami zabraknąć!

Wszystkich krwiodawców zapraszamy w dniach od 16 do 20 kwietnia w godzinach 8:00-16:00 do stanowisk poboru krwi przygotowanych przez dwie placówki, które z nami współpracują przy tej edycji, czyli do Szpitala Wojskowego raz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Każdy, kto zdecyduje się oddać krew otrzyma od nas czekolady, ale też będzie miał okazję na wylosowanie dodatkowej nagrody, przekazanej przez firmy wspierające wydarzenie. Oprócz tego, na kampusie naszej Uczelni, spotkać będzie można maskotkę Wampiriady - Krwiopijka, zachęcającego do pomocy i włączenia się do akcji.

Mottem XXXVI edycji jest „podaruj eliksir życia", co oznacza, że krew jest bardzo cennym darem. Proces jej pobierania trwa tylko kilka minut, a ma szansę uratować czyjeś życie.


 


Szanowni Państwo,


zapraszamy na tegoroczne Krakowskie Dni Integracji, które odbędą się 16-20 kwietnia 2018. Głównym celem imprezy jest wspólna integracja oraz zwiększenie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Przy organizacji KDI współpracuje obecnie już osiem krakowskich uczelni wyższych (które podpisały Porozumienie z dn. 27 października 2010) reprezentowanych przez Biura ds. ON. Wśród nich są: UJ, AGH, PK, UP, UPJPII, UR, KA oraz nasza Uczelnia, która jest głównym koordynatorem wydarzenia.


Tegoroczny plan obfituje w różnorodne wydarzenia.


Serdecznie zapraszamy na konferencje otwierającą Krakowskie Dni Integracji: Odpowiedzialne wsparcie, a zrównoważony rozwój. Celem konferencji jest wspólne nakreślenie strategicznych priorytetów zmniejszenia w Polsce wykluczenia społecznego w oparciu o najwyższe standardy wsparcia edukacyjnego oraz współpracę nauki z biznesem w obszarze włączenia grup słabszych i wykluczanych do rozwoju poprzez zatrudnienie w dużych firmach, przedsiębiorczość własną i tworzenie nowych, w pełni dostępnych usług i produktów. Niepełnosprawność to nie problem - to nieodkryty potencjał w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski. Nie istnieje zrównoważony rozwój bez zagospodarowania tego kapitału. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły: https://konferencja.odpowiedzialnewsparcie.pl/


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzeń. Organizowane są liczne warsztaty, szkolenia i seminaria. Podajemy link do oficjalnej strony Krakowskich Dni Integracji: www.bon.uek.krakow.pl/kdi

 

The Future of Global Business Services

- innowacyjne podejście do kształcenia studentów

we współpracy z sektorem usług biznesowych w Krakowie

 

Od marca 2018 r. pierwsza grupa studentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczy w pilotażowym programie edukacyjnym, którego istotą jest wykorzystanie innowacyjnego modelu współpracy pomiędzy światem biznesu a uniwersytetem dla kształcenia studentów. Nowa specjalizacja jest efektem współpracy między Wydziałem GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a 12 firmami należącymi do Stowarzyszenia ASPIRE: Hitachi Vantara, UPM, Ecolab, Abbvie, Brown Brothers Harriman, State Street Bank,  AON, Alexander Mann Solutions,  IBM,  IG, Amer Sports, Electrolux.

 

Źródło pomysłu

Jednym z tematów dyskutowanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2017 r. było niedopasowanie sposobu kształcenia studentów w Polsce do wymagań współczesnego rynku pracy - pasywność, prymat wiedzy encyklopedycznej nad kompetencjami, czy też brak bezpośredniego powiązania procesu kształcenia z praktyką gospodarczą stanowią istotną barierę w rozwoju kadr dla nowoczesnych firm. Zapoczątkowana w czasie Kongresu dyskusja, kontynuowana później między Profesorem Jerzym Hausnerem a Dyrektorem Zarządzającym globalną strukturą centrów usług dla biznesu firmy  Hitachi Vantara: Tomaszem Brzostowskim, zaowocowała podjęciem rozmów o możliwościach wspólnego zbudowania programu edukacyjnego, który pozwoliłby z jednej strony na realne wykorzystanie doświadczeń i realiów funkcjonowania firm sektora Global Business Services w Krakowie w procesie kształcenia studentów, a z drugiej na zweryfikowanie skuteczności modelu opartego na idei studiów dualnych - nastawionych na rozwój praktycznych kompetencji studentów w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem potencjału uczelni i firm partnerskich. Idea ta została dopracowana w trakcie stopniowo rozwijającej się współpracy pomiędzy środowiskiem Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK a firmą Hitachi Vantara i kolejnych zaproszonych do współpracy firm sektora GBS zrzeszonych w Stowarzyszeniu ASPIRE. Efektem tej pracy jest przygotowany wspólnie program specjalizacji, nad którym pracowało około 30 osób z firm partnerskich oraz Wydziału GAP UEK.

 

Co istotne, przygotowany plan działań nie ma jedynie doraźnego charakteru - przygotowana obecnie wizja i plan działań skupiają się na poziomie studiów II stopnia (magisterskich), ale rozpoczęły się już prace zmierzające do przygotowania wersji programu dla studentów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) - także w wersji współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej.

 

Program specjalizacji i sama formuła kształcenia nie mają odpowiednika w polskich realiach kształcenia dla biznesu, ale model ten ma jednocześnie charakter otwarty. Oba środowiska - sektor GBS i UEK dążyć będą do stopniowego włączania kolejnych partnerów, zarówno biznesowych, jak i kolejnych uczelni. Ten swoisty model open-source ma w swym założeniu być przykładem pozytywnej zmiany w polskim szkolnictwie wyższym - co istotne, zmiany zapoczątkowanej przez środowisko biznesowe.

 

Dlaczego Kraków?

Kraków jest wyjątkowym miejscem na mapie gospodarczej nie tylko Polski, ale i Europy - to właśnie w Krakowie powstało w ostatnich latach największe w Europie centrum usług biznesowych, popularnie zwanych outsourcingowych. Dzisiaj firmy tego sektora zatrudniają w Krakowie bisko 70 tysięcy pracowników i stale poszukują kolejnych. Warto zauważyć, że charakterystyka pracy firm w tej branży przeszła w ostatnich latach istotne przeobrażenia - dzisiaj to na wskroś nowoczesne centra, które dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom zapewniają obsługę globalnych organizacji biznesowych na wszystkich kontynentach i we wszystkich strefach czasowych. Krakowskie firmy GBS stale poszukują nowych rozwiązań, które zapewniać im będą rozwój w kolejnych latach, dzięki dobrze przygotowanym do nowych wyzwań pracownikom. Rolą uniwersytetów zaś jest, aby im w tym pomóc.

 

O Programie

Oferowana przez Wydział GAP UEK we współpracy z firmami GBS nowa specjalizacja składa się z 7 kursów specjalistycznych rozłożonych na 3 semestry, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim:

Þ   Global Business Services - Concept, Scope, Practical Implications,

Þ   The Future of Finance and Accounting,

Þ   Project Management in Transformative Organizations,

Þ   Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World,

Þ   Technology and Development - Progressive Approach,

Þ   Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations,

Þ   The Future of Banking.

 

W każdym semestrze studenci, podzieleni na małe grupy, uczestniczą również w specjalnym module projektowym - pod opieką mentorów z poszczególnych firm pracują nad konkretnym projektem, który pozwala im z jednej strony poznać bardzo praktycznie specyfikę funkcjonowania firmy, a z drugiej dają firmom partnerskim szczegółowe rozwiązania różnorodnych problemów.

 

Niezwykle istotnym aspektem realizacji tej specjalizacji jest podejście programowe i pedagogiczne, które jest wynikiem wielotygodniowej pracy wszystkich zaangażowanych firm partnerskich, działających w ramach Stowarzyszenia ASPIRE i pracowników Wydziału GAP UEK. Wszystkie kursy zostały przygotowane przez wspólne zespoły, działające pod przewodnictwem Pawła Sulińskiego z Hitachi Vantara oraz dra Krzysztofa Głuca z Wydziału GAP UEK. Również wszystkie zajęcia realizowane są z udziałem oddelegowanych pracowników z firm partnerskich.

 

Specjalizacja The Future of Global Business Services otwiera nowy kierunek działań Wydziału GAP - bliska współpraca z pracodawcami, którzy zaangażowani są w proces dydaktyczny, otwarcie na kształcenie studentów poza murami Uniwersytetu oraz bliskie powiązanie treści kształcenia z realiami funkcjonowania gospodarki otwierają przed studentami nowe ścieżki kariery stanowiąc jednocześnie impuls rozwojowy dla pracowników Uczelni.

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Łodzi w partnerstwie z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim

jest organizatorem X jubileuszowej edycji Konkursu

"Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Startup".


Założeniem tegorocznej edycji Konkursu jest umożliwienie najlepiej zapowiadającym się zespołom przedstawienie swoich projektów doświadczonym i uznanym w środowisku przedsiębiorcom, ekspertom z obszaru inwestycji wysokiego ryzyka oraz specjalistom z zakresu transferu technologii. Ważnym elementem konkursu jest możliwość pracy z mentorami, dostęp do know-how, szansa na dopracowanie modelu biznesowego oraz rozwój pomysłu. W tym roku inicjatywę wspiera 50 podmiotów, a w śr ód nich łódzkie uczelnie, a także działający na rynku przedsiębiorcy, oraz instytucje okołobiznesowe.

Do udziału w Konkursie zapraszamy młode doświadczeniem biznesowym startupy z całego kraju. Uczestnikom Konkursu zapewniamy: mentoring, szkolenia, networking, promocję oraz możliwość zaprezentowania swojego projektu przed inwestorami.


Na zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia br.


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie konkursowej [ http://startupy.lodz.pl/ | www.startupy.lodz.pl  ]

Nagrodami w konkursie są:
- Nagrody pieniężne - łączna pula nagród finansowych wynosi 85 000 PLN
- Nagrody rzeczowe oraz usługi świadczone na rzecz firmy.

Zwracamy się do Państwa uprzejmą prośbą o promocję Konkursu "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Startup" w śr ód studentów, doktorantów oraz absolwentów Państwa Uczelni poprzez zamieszczenie informacji na administrowanych przez Państwa portalach internetowych oraz profilach na portalu Facebook.

Do wiadomości załączamy przygotowany zestaw grafik oraz materiał prasowy dostępny pod linkiem

https://drive.google.com/open?id=1YHnD8uiWC-B9i4HTrbgS27CQimq4MK12 | 


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, tel. 42 638 59 31 , e-mail: r.biadala@uml.lodz.pl


Na zaproszenie Katedry Handlu Zagranicznego w dniach 22-28 kwietnia w naszej Katedrze gości Pani Dziekan Wydziału Ekonomii Menedżerskiej i Zarządzania Uniwersytetu Amerykańskiego w Skopje (University American College Skopje) z Macedonii. Jej pobyt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) z siedzibą w Warszawie w ramach wielostronnej umowy CEEPUS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza studentów naszego kierunku na zajęcia z Panią Dziekan Hristovą, które odbędą się w następujących terminach:

 

Lecture 1: Designing a Strategy for a Competitive Advantage

Monday, 23 April 2018, at 9:35 in lecture hall P in Building "Ustronie"

 

Lecture 2: Managing Strategy: Why Leadership Plays a Big Role?

Tuesday, 24 April 2018, at 16:30 in lecture room 2 in Building "S"

 

Interactive discussion seminars to the above given lectures will be given on:

1)    Monday, 23 April 2018, at 11:20 in lecture room P in Building "Ustronie"

2)    Tuesday, 24 April 2018, at 15:40 in lecture room A in Building "C" 

 

Prof. Dr. Snezhana Hristova, Dean of the School of Business Economics and Management of the University American College Skopje (Macedonia)

 

Short biography:

Dr. Snezhana Hristova is a Professor of Business Planning and Strategy at the School of Business Economics and Management, University American College Skopje, where she works for more than one decade.  She has studied management at the Radboud University at Nijmegen, Netherlands and received her Ph.D. in Strategy from the University of Cyril and Methodius Skopje, Macedonia in 2013. Since 2017, she is a Dean of the School of Business Economics and Management, at University American College.  Her research interests are in the areas of general management,  strategy and/or entrepreneurship and ultimately in the area of sustainable competitive advantages.

 


W marcu br. pani mgr Aleksandra Karcińska, absolwentka studiów II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza,

 

otrzymała z rąk Prezesa GUS II nagrodę za najlepszą pracę magisterską

 

w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki,

 

organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Nagrodzoną pracę, pt. „Krótkookresowe programowanie polskiego PKB z wykorzystaniem dynamicznych modeli czynnikowych", Pani Aleksandra napisała w Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych pod kierunkiem profesora Jacka Osiewalskiego, a obroniła we wrześniu 2017 roku.

 

 Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam studentów aktywnie działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w II MiędzynarodowejKonferencji SKN, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.


Szczegółowe informacje (wzór streszczenia, opłaty i rejestracja) znajdują się na stronie internetowej:http://e-event24.pl/II-SKN/


Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów na adres mailowy: konferencja.skn@wsm.opole.pl
lub telefonicznie 511 868 421  (Magdalena Golachowska).

Serdecznie zapraszamy!!

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip