Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Mamy zaszczyt poinformować, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wraz z Klastrem LifeScience przystąpił do projektu BLOOM (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation), finansowanego w ramach programu H2020-EU.3.2.4.3. - Supporting market development for bio-based products and processes. Całkowita wartość projektu to 2 400 000 €.Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat biogospodarki oraz zwiększenie zaangażowania różnych grup w planowanie i wdrażanie badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych w tym obszarze.Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projekt będzie realizowała Pani Dr inż. Magdalena Wojnarowska z Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów oraz Pan dr Mariusz Sołtysik z Katedry Procesu Zarządzania.


Polską edycję BLOOM koordynuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (dr Małgorzata Pink) oraz Centrum Nauki Kopernik (Błażej Dawidson).

Katedra Makroekonomii oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Krakowie) zapraszają na seminarium naukowe nt. Measuring Economic and Social Well-Being”, w czasie którego wykład wygłosi

Pani Martine Durand, Dyrektor Dyrektoriatu Statystyki i Główny Statystyk Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

24 stycznia 2019 r. (czwartek), godz. 10:00
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, pawilon G, sala 13

 

Honorowy patronat nad seminarium naukowym objął Jego Magnificencja Rektor UEK Prof. dr hab. Andrzej Chochół.

Seminarium przygotowane we współpracy z Dyrektoriatem Statystyki OECD.

 

Kapituła Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019-2020

 

Znamy już skład Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019-2020. Wybierze ona polskie firmy o największych osiągnięciach i najciekawszym dorobku, które jesienią zaprezentują się na błoniach PGE Narodowego.

 

W skład Kapituły PWG – decyzją szefowej KPRP Haliny Szymańskiej – powołani zostali:

 

 • Dr hab. Piotr Wachowiak (przewodniczący)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Opolski (zastępca przewodniczącego)
 • Dr hab. Piotr Buła (członek)
 • Beata Daszyńska-Muzyczka (członek)
 • Red. Krzysztof Jedlak (członek)
 • Dr hab. Cezary Kochalski (członek)
 • Prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek)
 • Krzysztof Przybył (członek)
 • Red. Tomasz Siemieniec (członek)
 • Dr hab. Robert Tomanek (członek)
 • Red. Maciej Wośko (członek)
 • Prof. dr hab. Czesław Zając (członek)
 • Małgorzata Maślana (sekretarz)
 • Natalia Lis (sekretarz)

 

Zdjęcie: www.prezydent.pl

 

22 stycznia 2019 roku Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski wręczył członkom Kapituły PGW akty nominacyjne.

Polska Wystawa Gospodarcza to dwuetapowe przedsięwzięcie realizowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem PWG jest przybliżenie osiągnięć polskiej gospodarki, propagowanie patriotyzmu gospodarczego oraz wzbudzenie poczucia dumy i szacunku dla efektów pracy pokoleń rodaków.

Inauguracja PWG odbyła się 28 września 2018 r.  na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie przez miesiąc czynna była wystawa zapowiadająca główne wydarzenie, które zaplanowano na przełomie 2019 i 2020 roku na błoniach PGE Narodowego. Pięć pawilonów sferycznych podzielonych na strefy tematyczne: historyczną, wystawienniczą, edukacyjną oraz konferencyjną tworzyć będzie opowieść o polskiej gospodarce.


Specjalnie zaprojektowana ścieżka poprowadzi zwiedzających śladami najwybitniejszych polskich wynalazców, ich dokonań oraz najważniejszych dla rozwoju Polski wydarzeń gospodarczych. Zwiedzający będą mieli także okazję poznać współczesne rodzime firmy, których osiągnięcia współtworzą sukces polskiej gospodarki. Jakie to będą firmy – o tym zdecyduje powołana właśnie Kapituła.

 

Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1269,kapitula-polskiej-wystawy-gospodarczej-2019-2020.html  

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w specjalnej, jubileuszowej konferencji naukowej
"W poszukiwaniu lepszego świata. Ekonomia i polityka", współorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podzielona zostanie na dwie części – World Day oraz Dzień Polski, podczas których omawiane będą zagadnienia ogólnoświatowe i lokalne. Wydarzenie ma charakter otwarty. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się pod linkiem:

 

https://form.jotform.com/83521887063967


 

„Akademia Talentów” jest wspólnym programem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz BGŻ BNP PARIBAS, przeznaczonym dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz I i II roku studiów drugiego stopnia. W ramach programu odbywa się cykl spotkań o charakterze warsztatów, prowadzonych przez pracowników Banku, które mają na celu praktyczne zapoznanie studentów z tajnikami sztuki bankowej.

 

W lutym br. rusza już IX edycja programu. Spotkania będą się odbywać na terenie UEK oraz Banku, raz w miesiącu, w okresie od lutego 2019 r. do maja 2019 r. i będą poświęcone następującym zagadnieniom:

 

I.             Standardy Obsługi Klientów  

II.            Współczesny bankowiec: sprzedawca, windykator czy analityk?

III.          Moja emerytura – czy już muszę o niej myśleć?

IV.          Rekrutacja bez tajemnic

V.           Podsumowanie IX edycji Akademii Talentów

 

Na zakończenie programu każdy uczestnik otrzyma
Certyfikat Ukończenia „Akademii Talentów”.

 

 

Jeśli jesteś ciekawy świata, ambitny i chcesz poznać świat bankowości od podszewki – zgłoś się do programu! Aby aplikować do Akademii, wejdź na stronę www.bgzbnpparibas.pl/kariera/oferty-pracy -> DOŁĄCZ DO AKADEMII TALENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS -> Aplikuj -> i prześlij swoje CV.

 

Nabór aplikacji jest prowadzony do 31 stycznia 2019 r.

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wraz z Klastrem LifeScience przystąpił do projektu BLOOM (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation), finansowanego w ramach programu H2020-EU.3.2.4.3. - Supporting market development for bio-based products and processes. Całkowita wartość projektu to 2 400 000 €.Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat biogospodarki oraz zwiększenie zaangażowania różnych grup w planowanie i wdrażanie badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych w tym obszarze.Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projekt będzie realizowała Pani Dr inż. Magdalena Wojnarowska z Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów oraz Pan dr Mariusz Sołtysik z Katedry Procesu Zarządzania.


Polską edycję BLOOM koordynuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (dr Małgorzata Pink) oraz Centrum Nauki Kopernik (Błażej Dawidson).

GPW nagrodziła autorów najlepszych prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników GPW. Pod uwagę wzięto poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków.

Serdecznie gratulujemy naszym studentom!

Prace licencjackie:

Wyróżnienie

Dawid Woś za pracę „Wycena opcji w warunkach ujemnych nominalnych stóp procentowych”, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Prace magisterskie:

Najlepsza praca

Konrad Kalisz za pracę „Zawartość informacyjna punktu odniesienia w ocenie efektywności wybranych funduszy akcji na rynku polskim”, której promotorem była dr hab. Anna Pajor, prof. UEK. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Wyróżnienie

Łukasz Leja za pracę „Asymetryczna β na rynku nieruchomości - rola czynników egzogenicznych w kształtowaniu anomalii niskiej zmienności funduszy REIT”, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Więcej informacji: www.gpw.pl

Prof. Jacek Purchla został uhonorowany „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Odznaczenie to przyznane przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego otrzymał za zasługi dla regionu małopolskiego, zaangażowanie na rzecz przemian demokratycznych oraz swoją postawę, którą rozsławia dobre imię Polski, aktywnie włączając się w budowę wspólnoty, wzmacniając suwerenność i tożsamość narodową. Wręczenie wyróżnień odbyło się w dniu 17 grudnia 2018 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

W dniach 22-23. 10. br. Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Zakładem Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały VI Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych.  Jest to cykliczne spotkanie gromadzące polskich akademików zajmujących się problematyką turystyki i rekreacji. W tym roku jako miejsce obrad wybrano Kraków.

 

Współpraca środowiska akademickiego z władzami miasta w Krakowie od lat przebiega bardzo konstruktywnie i owocnie, w tym przypadku również konferencję wspierali: Prezydent Miasta, reprezentowany na spotkaniu przez Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Panią Katarzynę Gądek, Kraków Convention Bureau i Małopolska Organizacja Turystyczna, reprezentowana na spotkaniu przez Panią Katarzynę Halz oraz ICE Kraków Congress Centre, po którym oprowadzał gości Rzecznik Prasowy Biura Kongresów Pan Michał Zalewski.

 

W pierwszym dniu obrady odbywały się w Collegium Maius, a w drugim na kampusie UEK. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała w imieniu władz UJ Pani prof. dr hab. Maria Próchnicka, a w imieniu Wydziału Zarządzania UEK Pani Prodziekan prof. dr hab. Renata Seweryn. Spotkanie na naszym Uniwersytecie w drugim dniu otwarła Pani Prorektor ds. Komunikacji prof. dr hab. Janina Filek.

 

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wygłaszając referaty i prowadząc sesje.

 

W organizację aktywnie włączyli się Studenci kierunku Turystyka i rekreacja, specjalności Organizacja Kongresów i Wielkich Wydarzeń, traktując to jak świetną praktykę.

 

Uczestnicy ocenili konferencję jako udaną, bardzo podobał się im Campus UEK, ICE Kraków uznali za ikonę miasta, a Kraków jak zwykle wszystkich oczarował. Kolejne spotkanie, planowane za 2 lata, będzie organizował Uniwersytet Warszawski.


 

 

 

 

 

 

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip