Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stowarzyszenie absolwentów
data publikacji: 16/02/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W związku z realizacją projektu wydawniczego: Słownik wybitnych żyjących absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Edycja I, Kraków 2015, pod redakcją: prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego i dr. Tadeusza Filara, który ma być dostępny w maju 2015 r. dla uczestników zjazdu absolwentów Uczelni z okazji Jubileuszu 90-lecia jej utworzenia, Redaktorzy Słownika, Stowarzyszenie Absolwentów UEK, Klub Krakowskiej Szkoły Biznesu Alumni MBA UEK i Korporacja Absolwentów UEK,  proszą P.T. Absolwentki i Absolwentów o przesłanie odpowiedzi na załączone w „Kwestionariuszu" pytania w terminie do 31 stycznia 2015 r., a także, opcjonalnie dodatkowo: wybranej przez siebie fotografii, niekoniecznie bardzo sformalizowanej, ale mieszczącej się w ogólnie przyjętych zwyczajowo standardach, w wersji elektronicznej, w formacie JPG, na adres mailowy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: sa@uek.krakow.pl   Założenia i  bardziej szczegółowe informacje odnośnie projektu podano w załącznikach:

Założenia ogólne

Kwestionariusz

Władze  Stowarzyszenia  Absolwentów  Uniwersytetu  Ekonomicznego   w  Krakowie na  kadencję   2017-2021 

 Zarząd

 
dr  Jolanta  Juza        
dr  Marzena Piszczek            
prof. UEK dr hab. Maria Płonka  
prof. UEK  dr hab. Robert Włodarczyk
dr Piotr  Hadrian          
mgr Halina Wojtal-Lubińska   
prof. UEK dr hab. Piotr Buła     
dr Magdalena  Dołhasz       
dr Małgorzata  Kosała        
dr Krzysztof  Machaczka       
dr hab. Barbara  Siuta-Tokarska 
 Prezes
 I-szy Wiceprezes
 Wiceprezes
 Wiceprezes
 Skarbnik
 Sekretarz
 Członek
 Członek
 Członek
 Członek
 Członek
 
Komisja Rewizyjna

 
dr Halina  Smutek 
mgr  Elżbieta  Braś   
mgr Bernadetta Mojecka
Przewodnicząca
Z-ca Przewod. 
Sekretarz

Skład Sądu  Koleżeńskiego

 
prof. UEK  dr hab. Jarosław Kaczmarek     
dr Małgorzata Machaczka 
dr Tomasz   Rojek
Przewodniczący
Członek
Członek

  

 Strona internetowa Stowarzyszenia Absolwentów

Linki