Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stowarzyszenie absolwentów
data publikacji: 10/12/2014, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W związku z realizacją projektu wydawniczego: Słownik wybitnych żyjących absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Edycja I, Kraków 2015, pod redakcją: prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego i dr. Tadeusza Filara, który ma być dostępny w maju 2015 r. dla uczestników zjazdu absolwentów Uczelni z okazji Jubileuszu 90-lecia jej utworzenia, Redaktorzy Słownika, Stowarzyszenie Absolwentów UEK, Klub Krakowskiej Szkoły Biznesu Alumni MBA UEK i Korporacja Absolwentów UEK,  proszą P.T. Absolwentki i Absolwentów o przesłanie odpowiedzi na załączone w „Kwestionariuszu" pytania w terminie do 31 stycznia 2015 r., a także, opcjonalnie dodatkowo: wybranej przez siebie fotografii, niekoniecznie bardzo sformalizowanej, ale mieszczącej się w ogólnie przyjętych zwyczajowo standardach, w wersji elektronicznej, w formacie JPG, na adres mailowy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: sa@uek.krakow.pl   Założenia i  bardziej szczegółowe informacje odnośnie projektu podano w załącznikach:

Założenia ogólne

Kwestionariusz

Strona internetowa Stowarzyszenia Absolwentów

Linki