Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Działa „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna”!
data publikacji: 19/10/2012, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo,

 

Podjęta została inicjatywa zawarcia porozumienia pod nazwą „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna". Sygnatariuszami Porozumienia jest 18 uczelni publicznych prowadzących kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna, w tym: 4 uniwersytety ogólne, 5 uczelni technicznych, 4 ekonomiczne, 4 przyrodnicze i rolnicze oraz 1 pedagogiczna.
 

Wiodącymi celami Porozumienia są:
1. Integrowanie środowiska naukowo-dydaktycznego oraz zawodowego wokół żywotnych spraw rozwoju wysokokwalifikowanych kadr dla gospodarki przestrzennej.
2. Doskonalenie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem współczesnych światowych trendów kształcenia uniwersyteckiego, a także aktualnych i spodziewanych w przyszłości potrzeb praktyki.
3. Podejmowanie działań kształtujących pozytywny wizerunek absolwenta kierunku Gospodarka Przestrzenna w środowiskach potencjalnych pracodawców.
4. Przełamanie bariery rozwoju naukowego kadr w zakresie gospodarki przestrzennej poprzez wykreowanie odrębnej dyscypliny naukowej, funkcjonującej w dziedzinach nauk ekonomicznych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych i leśnych, dającej możliwość nadawania stopni i tytułów naukowych.


W bieżącej kadencji pracami Porozumienia kieruje Zespół Wykonawczy, w skład którego weszli:

- prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - przewodniczący,

- prof. dr hab. Alina Maciejewska z Politechniki Warszawskiej - wiceprzewodnicząca

- prof. UAM dr hab. Paweł Churski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wiceprzewodniczący.

Sekretarzem Zespołu została dr Bernadetta Zawilińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Biuro Unii w bieżącej kadencji władz prowadzi Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

 

Tekst porozumienia jest dostępny pod adresem: /files/common/wydzial-finansow/katedra-gospodarki-regionalnej/materialy-do-pobrania/porozumienie_18uczelni_gp.pdf

 

Więcej informacji na stronie Katedry Gospodarki Regionalnej /pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-finansow/wydzial/katedry/katedra-gospodarki-regionalnej/aktualnosci.html

Linki