Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Konferencja „Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem” - 9 czerwca, Łódź
data publikacji: 09/06/2014, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pt.  "Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem". Konferencja odbędzie się 9 czerwca (poniedziałek) o godz. 11.00 w Łodzi, w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych przy ul. Narutowicza 59a, w sali Rady Wydziału.

 

Wydarzenie adresowane jest do pracowników uczelni, biur karier, absolwentów  oraz pozostałych osób zainteresowanych wykorzystaniem potencjału uczelni w budowaniu współpracy z otoczeniem biznesowym.

 

Z uwagi na różnice pomiędzy dynamicznie zmieniającymi się oczekiwaniami na rynku pracy, a programem dydaktycznym szkół wyższych, konferencja będzie doskonałą okazją do udzielenia odpowiedzi na pytania: Jakie korzyści można osiągnąć dzięki współpracy uczelni z biznesem? W jaki sposób wykorzystywać absolwentów do zacieśniania współpracy uczelni z jej otoczeniem zewnętrznym?

 

Podczas konferencji zostanie również przedstawiony i przedyskutowany model współpracy uczelni z otoczeniem, który został opracowany i wdrożony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Konferencja jest częścią projektu „Connection – model współpracy uczelni z biznesem” realizowanego przez WSMiP UŁ, Stowarzyszenie Absolwentów tego wydziału oraz firmę PL EUROPA S.A.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

 

Konferencję poprowadzą m.in.: prof. dr hab. Tomasz Domański (Dziekan WSMiP UŁ), dr Tomasz Kamiński (kierownik biura ds. współpracy z biznesem i absolwentami WSMiP UŁ), a także pracownicy z wybranych uczelni polskich, zaangażowani w budowę współpracy między uczelnią a jej środowiskiem.

 

Konferencja jest bezpłatna. Dodatkowe pytania oraz zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres: michal.sedkowski@uni.lodz.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nazwę instytucji.

 

Szczegóły na stronie internetowej: www.projektconnection.pl

 

 

Linki