Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wyróżniony tytułem "Najwyższa Jakość Studiów"

oraz srebrnym certyfikatem "Uczelnia Liderów 2015"
data publikacji: 02/07/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo,

 

w dniu 2 lipca br. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta gala finałowa ogólnopolskiego programu certyfikacji szkół wyższych „Uczelnia Liderów”.

 

Z przyjemnością informujemy, że podczas tegorocznej edycji programu po raz kolejny wyróżniono Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który otrzymał tytuł "Najwyższa jakość studiów" oraz srebrny certyfikat "Uczelnia Liderów 2015". W imieniu JM Rektora UEK wyróżnienia odebrała Mgr inż. Katarzyna Szczeklik-Wierzbicka z Biura Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia UEK. 

 

 

 

 

Jak poinformowała Komisja Certyfikacyjna Programu - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie należy do elitarnej grupy ośrodków akademickich, które wypracowały sobie silną pozycję rynkową, posiadają jasno określoną strategię i wizję przyszłości oraz wdrażają nowoczesny model zarządzania, którego realizacja przynosi wymierne efekty przede wszystkim w odniesieniu do wymiaru dydaktycznego funkcjonowania Uczelni (wzmacnianie praktycznego aspektu kształcenia, aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wprowadzanie innowacyjnych metod i technik dydaktycznych etc.).
 

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznano 35 uczelniom reprezentującym cztery kategorie: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. 

 

Srebrne certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia. 

 

Wyróżnienia "Najwyższa Jakość Studiów" otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. 

 

Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. 

 

Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).

 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: http://www.fundacja-edukacja.org.pl/content/165/menu/182.html

 

 

 

 

 

 

Linki