Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Wybrano Władze Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
data publikacji: 09/05/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KOMUNIKAT Z WYBORU DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
NA KADENCJĘ 2016 - 2020

 

Na podstawie protokołu przekazanego przez Sekretarza Wydziałowego Kolegium Elektorów WEiSM UEK informuję, że na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało

 

prof. UEK dra hab. Krzysztofa Firleja

 

na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2016 - 2020.

 

W głosowaniu wzięło udział 52 elektorów. Oddano 52 głosy, w tym: 51 ważnych i 1 nieważny.  

 

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej otrzymał 30 ważnie oddanych głosów,

Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz otrzymał 21 ważnie oddanych głosów.

 

Kworum wymagane dla ważności czynności wyborczych wynosiło 36.

 

KOMUNIKAT Z WYBORU PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
NA KADENCJĘ 2016 - 2020

 

Na podstawie protokołu przekazanego przez Sekretarza Wydziałowego Kolegium Elektorów WEiSM UEK informuję, że na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało

 

prof. UEK dr hab. Małgorzatę Adamską-Chudzińską
dr. hab. Wojciecha Gizę
dr hab. Karolinę Klechę-Tylec

 

na stanowiska PRODZIEKANów WYDZIAŁU EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2016 - 2020.

 

W głosowaniu wzięło udział 38 elektorów. Oddano 38 głosów, w tym: 38 ważnych i 0 nieważnych.  

 

   - prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska otrzymała 34 głosy na TAK i 4 głosy na NIE (w tym głosy Studentów i Doktoranta: 8 TAK, 0 NIE),

   - dr hab. Wojciech Giza otrzymał 35 głosy na TAK i 3 głosy na NIE,

   - dr hab. Karolina Klecha-Tylec otrzymała 30 głosy na TAK i 8 głosy na NIE,

 

Kworum wymagane dla ważności czynności wyborczych wynosiło 36, wśród przedstawicieli Studentów i Doktorantów - 6.

 

Na tym Wybory Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych zostały zakończone.

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Jerzy Kornaś

 

Linki