Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Malawski
data publikacji: 13/10/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
13 października 2016 roku
zmarł

Prof. dr hab.
ANDRZEJ MALAWSKI

Prorektor ds. badań naukowych
w latach 2008-2012

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Matematyki, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej, prodziekan Wydziału Finansów w latach 2005-2008, prodziekan Wydziału Zarządzania w latach 1996-1999, zastępca kierownika Studium Podstawowego w latach 1993-1996 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zastępca przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, członek International J.A.Schumpeter Society, członek Society for Economic Design.

W uznaniu zasług odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odszedł od nas szanowany przez społeczność uniwersytecką, ceniony znawca ekonomii matematycznej, ogólnej teorii systemów, ekonomii ewolucyjnej, teorii równowagi ogólnej oraz metodologii teorii ekonomii.
W Zmarłym nauka polska i społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie utraciła oddanego Przyjaciela, Człowieka o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru, zasłużonego nauczyciela akademickiego, życzliwego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej, Profesora o wysokiej kulturze osobistej i wielkiej skromności.

Msza święta w intencji Profesora odprawiona zostanie w Kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie dnia 18 października 2016 roku o godz. 13:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Żonie Zmarłego Profesora oraz pozostałej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

W imieniu społeczności uniwersyteckiej
Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Finansów i Prawa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Linki