Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Absolwent specjalności Doradztwo Inwestycyjne nagrodzony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych
data publikacji: 28/11/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwent specjalności Doradztwo Inwestycyjne na kierunku Finanse i Rachunkowość został laureatem IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.
 
Kapituła konkursu, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka oraz prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, doceniła pracę Pana Przemysława Kantaruka pt. „Makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki długu publicznego w strefie Euro. Konstrukcja funkcji reakcji fiskalnej” napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Snarskiej z Katedry Rynków Finansowych i jednogłośnie przyznała jej pierwsze miejsce.
 
Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
 
Uroczysta gala finałowa miała miejsce 25 listopada 2016 r.  w siedzibie Narodowego Banku Polskiego  w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NBP.

 

Linki