Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie laureatem nagrody Polskiej Agencji Przedsiębiorczości "Polska Nagroda Innowacyjności 2016"
data publikacji: 29/11/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otrzymał nominację za projekty: „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich” oraz „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji" oraz innowacyjne podejście do studenta na rynku pracy. Oba projekty realizowane były przez Dział Obsługi Projektów Unijnych oraz przez osoby będące obecnie pracownikami Działu Nauki i Transferu Wiedzy. Projekty były realizowane w ramach Konsorcjów, w których Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie był Liderem.

 

Skład Konsorcjum „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich”: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider), Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, Politechnika Wrocławska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, University of Bergen.

 

Skład Konsorcjum „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider), Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Szczeciński, University of Stavanger.

 

Polska Nagroda Innowacyjności jest programem wizerunkowym prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości" w „Dzienniku Gazecie Prawnej". Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

 

Program działa od 2013 roku, a jej dotychczasowi laureaci to m.in. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Instytut Fizyki PAN, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Kaliszu.

 

 

Linki