Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kolejny sukces absolwentów specjalności "Doradztwo inwestycyjne" i specjalności "Rynki finansowe"
data publikacji: 07/12/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwenci specjalności Doradztwo Inwestycyjne i  specjalności Rynki Finansowe na kierunku Finanse i Rachunkowość zostali laureatami nagródPrezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pracedyplomowe.

Praca magisterska Pana Bartosza Harata „Analiza zawartości informacyjnej i dynamiki krzywej zmienności implikowanej z cen opcjina indeks DAX” oraz praca licencjacka Pana Michała Pawłowskiego „Badanie mechanizmu poszukiwania ceny równowagi w warunkach giełdowego rynku akcji w Polsce”, decyzją Kapituły Konkursu o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwyciężyły w swoich kategoriach.
Natomiast praca magisterska autorstwa Pani Katarzyny Kowalskiej „Badanie wpływu ceny ropy naftowej na wycenę giełdową spółek rafineryjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” oraz praca licencjacka Pana Patryka Pyki „Analiza premii braku płynności na GiełdziePapierów Wartościowych w Warszawie”, zostały wyróżnione w swoichkategoriach.Promotorem wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac była dr Małgorzata Snarska z Katedry Rynków Finansowych UEK.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 grudnia br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczegóły na stronie GPW.

Linki