Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Międzynarodowa konferencja "3rd International Conference on Marketing Management"
data publikacji: 05/06/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo!

 

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji poświęconej współczesnemu marketingowi i zarządzaniu marketingowemu. Cel Konferencji Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego poprzez wymianę wiedzy i poglądów dotyczących problematyki współczesnego marketingu i zarządzania. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na obecne trendy w zarządzaniu i marketingu uwzględniające nowe zjawiska w zachowaniach konsumentów, innowacyjne technologie komunikacyjne, informacyjne oraz badawcze.

 

Zakres tematyczny Konferencji

1. Trendy i działania współczesnego marketingu - konwencjonalne i niekonwencjonalne narzędzia oraz metody badań.
2. Nowe zjawiska i tendencje w zachowaniach rynkowych współczesnych konsumentów.
3. Technologie komunikacyjne i informacyjne w marketingu - tradycja vs nowoczesność.
4. Problematyka wartości we współczesnych koncepcjach marketingu.
5. Konsekwencje globalizacji i różnic kulturowych dla zarządzania i marketingu.

 

Program ramowy

Pierwszy dzień konferencji (05.06.2017) odbędzie się na terenie kampusu SGGW w Warszawie - planowane są obrady w sesji plenarnej (w j. polskim oraz w j. angielskim). Po obradach uczestnicy przejadą autokarem do ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Zegrzyńskim, gdzie odbędzie się dalsza część konferencji. W planach jest rejs statkiem po jeziorze, a wieczorem - uroczysta kolacja. Drugiego dnia (06.06.2017) odbędą się obrady w sekcjach tematycznych (w j. polskim). Po zakończeniu konferencji, ok. godz. 15, uczestnicy powrócą autokarem na teren kampusu SGGW w Warszawie.

 

Więcej informacji 

 

Linki