Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Absolwent UEK otrzymał nagrodę w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego
data publikacji: 20/12/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ubiegłoroczny Absolwent specjalności Zarządzanie Międzynarodowe mgr Mikołaj Juszczak otrzymał nagrodę I stopnia w kategorii „przedsiębiorczość" w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego za pracę „Czynniki determinujące powstawanie i rozwój struktur klastrowych Doliny Krzemowej".
Promotorem pracy była dr Agnieszka Żak z Katedry Zarządzania Międzynarodowego.

Galeria multimedialna

Linki