Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zaproszenie na seminarium naukowe „Spotkania interdyscyplinarne”
data publikacji: 01/03/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Szanowni Państwo,


Katedra Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na kolejne seminarium naukowe „Spotkania interdyscyplinarne”, w ramach którego prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła (Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor NBP, Oddział w Krakowie) wygłosi referat pt.

„Społeczny kontekst finansjalizacji w XXI wieku”.

Tezy wystąpienia: Początek XXI jest okresem radykalnej transformacji światowych finansów. Wyłania się nowy świat społeczny, w znacznym stopniu kształtowany pod wpływem procesów zachodzących w sferze finansów. Zmienia się charakter relacji międzyludzkich. Ulegają zmianie również kulturowe ramy działalności ludzkiej. Dla opisania tych procesów oraz ich efektów w sferze moralnej stosuję pojęcie finansjalizacji społeczeństwa.

Seminarium naukowe „Spotkania interdyscyplinarne” ma charakter cykliczny i jest zaproszeniem ze strony środowiska socjologów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do interdyscyplinarnej refleksji i dyskusji nad społecznymi i kulturowymi problemami współczesnego świata. Punktem wyjścia do dyskusji są prezentacje dotyczące zagadnień należących do różnych obszarów rozważań, które, jak sądzimy, mają „moc uruchamiającą” dyskusje zgromadzonych przedstawicieli rozmaitych dziedzin nauki.

Seminarium odbędzie się 1 marca 2017r. o godz. 16.00 w sali 440 w Budynku Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27

Serdecznie zapraszamy!

Linki