Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Pierwsze Sympozjum Dydaktyczne UEK
data publikacji: 03/04/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

W dniach 3-4 kwietnia 2017 r. w Radoczy odbędzie się Pierwsze Sympozjum Dydaktyczne

 

"Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce a jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie".

 

Jest ono adresowane do Władz Uczeni, dziekanów, kierowników katedr i kierowników innych jednostek UEK prowadzących działalność dydaktyczną. Sympozjum będzie właściwą okolicznością zapoznania kadry naszej Uczelni z przygotowywanymi zmianami w uczelniach wyższych w Polsce, a także płaszczyzną wymiany doświadczeń i wypracowania rozwiązań w zakresie podnoszenia jakości kształcenia w UEK oraz monitorowania postępów na poziomie katedr.


Linki