Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapraszamy na spotkanie inicjacyjne Centrum Badań nad Ryzykiem Finansowym
data publikacji: 06/04/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Centrum Badań nad Ryzykiem Finansowym

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

zaprasza na spotkanie inicjujące jego działalność, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali G13. W spotkaniu weźmie udział Dziekan Wydziału Zarządzania Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła.

 

Celem głównym Centrum jest synergia potencjału naukowo-badawczego w zakresie problemów szeroko rozumianego ryzyka finansowego. Zwłaszcza wykorzystanie potencjału osób zajmujących się problematyką zarządzania ryzykiem finansowym i osób rozwijających nowoczesne metody ilościowe znajdujące zastosowanie w tym zakresie.

 

Praca naukowa opiera się na współpracy, a najciekawsze prace badawcze powstają na pograniczu różnych dyscyplin i podejść. Utworzenie Centrum wychodzi na przeciw potrzebie twórczej integracji, łączenia różnych podejść i metod badawczych, a także potrzebie komplementarnego i interdyscyplinarnego charakteru badań prowadzonych w zakresie ryzyka finansowego.

 

Zapraszamy do współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych, a także udziału w realizacji badań na rzecz praktyki gospodarczej.

 

Kontakt: dr hab. Ryszard Węgrzyn
                wegrzynr@uek.krakow.pl
   

Linki