Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapraszamy do udziału w konkursie im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
data publikacji: 01/09/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

organizuje Konkurs im. Walerego Goetla

na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej.


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianej tematyce górskiej (góry Polski i świata) w dwóch kategoriach:
  • Nauki humanistyczne (I Edycja Konkursu – 2016 rok)
  • Nauki o Ziemi (II Edycja Konkursu – 2017 rok)
Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, co 3 lata, przy czym w jednym roku oceniane będą prace tylko z jednej kategorii.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione po 1.01.2013 r.

Dla najlepszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 3000 zł
Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 1000 zł.

ZGŁOSZENIA DO II EDYCJI KONKURSU:

Warunkiem uczestnictwa w II Edycji Konkursu jest złożenie w terminie do dnia 1 września 2017 roku:
  • Egzemplarza pracy (w wersji papierowej i elektronicznej)
  • Danych o autorze (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail)
  • Zaświadczenia potwierdzającego, że obrana pracy odbyła się po 1.01.2013 r.
  • Recenzji pracy

Więcej informacji

 

Linki