Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koła Konsultingu „Doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji”
data publikacji: 14/04/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  
Koło Naukowe ,,KONSULTINGU” działające  przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zachęca do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej ​„Doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji”. Uczestnicy Konferencji mają możliwość​ wygłaszania referatów poświęconych​ ​ zagadnieniom związanymi między innymi z historią konsultingu, jego znaczeniu w przedsiębiorstwach lokalnych i globalnych, a także oddziaływaniem usług doradczych na funkcjonowanie gospodarek narodowych. 

 

Głównym celem V Ogólnopolskiej Konferencji Konsultingu jest wymiana myśli i doświadczeń w zakresie znaczenia doradztwa biznesowego w rozwoju organizacji. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, studentów oraz praktyków zarządzania pragnących podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie. 

 

Tematyka Konferencji: 
1. Historia i osobowości konsultingu. 
2. Konsulting, a rozwój przedsiębiorstw globalnych i lokalnych. 
3. Konsulting we współczesnych organizacjach niekomercyjnych. 
4. Doradztwo w obszarze instytucji sektora publicznego. 
5. Metody i narzędzia konsultingu.   

 

Kalendarium:
● 14.04.2017 r.  Nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktami artykułów 
● 24.04.2017 r.  Informacja o zakwalifikowaniu tematu 
● 31.05.2017 r. Nadsyłanie tekstów referatów i wnoszenie opłaty konferencyjnej
● 23.06.2017 r. Termin konferencji 
● 31.05 - 30.09.2017 r. Nanoszenie przez autorów poprawek w tekstach artykułów do 
● 30.11.2017 r. Planowana publikacja monografii  

 

Zgłoszone referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w formie monografii. W związku z powyższym prosimy o przesyłanie tekstów o objętości połowy jednego arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków (wraz ze spacjami), jednak nie dłuższych niż 23 tys. znaków ze względu na planowaną objętość monografii. Wymogi edytorskie znajdą państwo w pliku załączonym do zaproszenia, jak również na fanpage’u i stronie internetowej Koła Konsultingu.

 

Koszt udziału w konferencji wraz z publikacją artykułu – 220 zł.  Współautorstwo artykułu – całkowita opłata za publikację wynosi – 250 zł. Zgłoszenie artykułu, bez uczestnictwa w obradach – opłaty nie ulegają zmianie. Opłata za udział w konferencji obejmuje: wystąpienie, publikację referatu w monografii, przerwy kawowe oraz obiad. Informacja o numerze rachunku bankowego zostanie przekazana poszczególnym uczestnikom drogą mailową, po akceptacji tematu artykułu. 

 

Zgłoszenia na V Ogólnopolską Konferencją Naukową „Doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji” należy przesyłać za pośrednictwem formularza:
https://goo.gl/forms/i9iaf0pP41k8afk83  
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: konferencjaknk@gmail.com. Bieżące informacje na temat wydarzenia można znaleźć na fanpage’u:
www.facebook.com/KonferencjaKNK
oraz stronie internetowej: ​www.knk.uek.krakow.pl  

 

Zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Linki