Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapraszamy na VI edycję konferencji "Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych" - 25-26 kwietnia
data publikacji: 25/04/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Analizy Danych działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor UEK, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz MNiSW.


Celem Konferencji jest poszerzenie wśród studentów i doktorantów wiedzy w zakresie szeroko pojmowanych narzędzi analitycznych, umożliwiających podjęcie wnioskowania o badanym zjawisku. Organizatorzy za cel stawiają sobie również możliwość pokazania praktycznego użycia wiedzy zdobytej na studiach. W ciągu pięciu lat Konferencja stała się pomostem w kontaktach studentów ze światem nauki. Pozwala ona studentom i doktorantom zaprezentować swoje pomysły wykorzystania konkretnych metod i narzędzi do rozwiązania realnych problemów natury ekonomicznej i finansowej, a także skonfrontować je z wiedzą doświadczonych pracowników naukowych.


Więcej informacji dostępnych na stronie konferencji: www.nawne.pl

Linki