Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapraszamy na konferencję „Innowacyjność - szansa czy imperatyw dla współczesnych przedsiębiorstw"
data publikacji: 25/04/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na konferencję pt. 

„Innowacyjność - szansa czy imperatyw dla współczesnych przedsiębiorstw",

która odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w pawilonie G, w sali 13.

 

Plan konferencji:

9:30 -   prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
              Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, otwarcie konferencji

              prof. UEK dr hab. Edward Molendowski,
              Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, słowo wstępne

              dr Anna Odrobina, opiekun KN MSG, wprowadzenie

10:00 - 10:30 - Filip Paprocki, Fermentum Mobile

10:30 - 11:00 - Sylwia Majkut, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

11:00 - 11:30 - Wojciech Polan, Van Pur S.A.

11:30 - 12:00 - przerwa kawowa

12:00 - 12:30 - Agata Stępnik, KN Teatrologów UJ, Mateusz Kuta, KN Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ

12:30 - 13:15 - Janusz Kahl, South Poland Cleantech Cluster

13:15 - 13:45 - Andrzej Zakręcki, AGH Space Systems, Barłomiej Gaczorek, PLM Solution

13:45 - 14:00 - Dyskusja i zakończenie konferencji

 

Serdecznie pozdrawiamy KN MSG

Linki