Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

XI edycja KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu
data publikacji: 31/07/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XI edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.


Idea Konkursu
Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej bardziej efektywnej praktyce biznesowej.

Do kogo kierowany jest Konkurs?
Serdecznie zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2012 roku.

Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłaszane do Konkursu:
- etyka biznesu,
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ład korporacyjny,
- innowacyjność społeczna w gospodarce,
- dobre praktyki na rynku finansowym,
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ); skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu); egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl .

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2017 roku

Więcej informacji o Konkursie
:
Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kpf.pl .

KONTAKT:
konkurs@kpf.pl , tel. 58 302 92 05

Linki