Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Akredytacja Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dla kierunku Audyt finansowy
data publikacji: 09/05/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Kierunek studiów Audyt finansowy, prowadzony na Wydziale Finansów i Prawa UEK od roku akademickiego 2017/2018, decyzją Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów został uznany za kierunek studiów wyższych, który zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Decyzja ta umożliwia absolwentom kierunku Audyt finansowy uzyskanie zwolnień z egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

 

Nowy kierunek studiów prowadzony jest w systemie 2,5-letnich studiów magisterskich uzupełniających - w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Katedra Rachunkowości Finansowej zaprasza wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na nowym kierunku, a zwłaszcza studentów obecnego III roku studiów licencjackich specjalności „Rachunkowość i rewizja finansowa" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 17.05.2017, o godzinie 18.10, w sali 9, w pawilonie Sportowo-Dydaktycznym UEK.

 

Linki