Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich
data publikacji: 16/05/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich to system pożyczek na studia magisterskie w krajach uczestniczących w programie Erasmus+<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_pl>. Pożyczki te posiadają unijne gwarancje. Pożyczek udziela European Investment Fund (EIF), działający pod auspicjami Komisji Europejskiej i stanowiący część European Investment Bank Group.


Student może otrzymać kredyt w wysokości do 12 000 euro w przypadku rocznego programu studiów magisterskich lub do 18 000 euro w przypadku 2-letniego programu studiów magisterskich (lub równoważne kwoty w walucie obcej według aktualnego kursu walut w przypadku banków w krajach spoza strefy euro).


Do początku 2017 roku system był dostępny wyłącznie za pośrednictwem banków w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Turcji dla studentów wyjeżdżających z tych krajów na studia magisterskie za granicą oraz dla studentów z innych krajów uczestniczących w programie<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_pl>, którzy udają się na studia magisterskie do Hiszpanii, Francji, Luksemburga lub Wielkiej Brytanii. Ponieważ w systemie uczestniczy coraz więcej instytucji z całej Europy, z czasem dostępne będą kredyty na studia w innych krajach. Do 2020 r. do systemu powinno dołączyć od 20 do 25 banków. W styczniu 2017 r. do systemu kredytów dla studentów studiów magisterskich dołączyła pierwsza uczelnia - Uniwersytet Luksemburski (University of Luxemburg).

Dzięki bezpośredniej umowie o współpracę z European Investment Fund, uczelnie mogą oferować studentom przyjeżdżającym z innych krajów na studia magisterskie korzystne warunki spłaty opłat (odroczenie wniesienia opłat) za naukę i zakwaterowanie. Oferta może przełożyć się na znaczące zwiększenie atrakcyjność uczelni wśród kandydatów na studia magisterskie.


Warunki proponowane przez EIF są następujące:

•  Uczelnia sama decyduje o przyznaniu odroczenia opłat wybranym studentom
•  Student nie dokonuje spłaty odroczonej kwoty w trakcie studiów
•  Student rozpoczyna spłatę najwcześniej 1 rok po ukończeniu studiów
•  Gwarancja udzielona przez EIF jest wolna od opłat
•  Procent gwarancji pożyczki/odroczonej odpłatności - 90 %
•  Współczynnik maksymalnej kwoty gwarancji - 18%
•  Maksymalny okres zapadalności gwarancji - 15 lat


Pan David González Martín z European Investment Fund planuje wizytę w Polsce pod koniec maja celem m.in<http://m.in/>. szczegółowego zaprezentowania KRASP oferty współpracy. Uczelnie zainteresowane programem i współpracą z EIF mogą bezpośrednio kontaktować się z Panem Gonzalezem Martin.

Prezentacja programu ( w języku angielskim)

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
Rektor Politechniki Opolskiej

Linki