Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Odszedł od nas Prof. dr hab. JAN MAŁECKI, pierwszy demokratycznie wybrany Rektor Uczelni w latach 1981-1984
data publikacji: 13/06/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 

że dnia 12 czerwca 2017 roku odszedł od nas

 

Prof. dr hab. JAN MAŁECKI

 

Pierwszy demokratycznie wybrany Rektor Uczelni w latach 1981-1984,

 

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii społeczno-gospodarczej Polski nowożytnej, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor zwyczajny, Prorektor ds. nauczania w latach 1975-1978, Prodziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji w latach 1972-1975, wieloletni kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności,  członek Komisji Nauk Historycznych Oddziału PAN w Krakowie, były członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek honorowy Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

 

W uznaniu zasług odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Odszedł od nas  jeden z najwybitniejszych uczonych w gronie historyków polskich, szanowany przez społeczność uniwersytecką, ceniony znawca  historii gospodarczej i historii miast. Był redaktorem „Rocznika Krakowskiego" oraz zasłużonych serii wydawniczych: „W służbie nauki", „Kraków dawniej i dziś" , „Rola Krakowa w Dziejach Narodu" i „Biblioteka Krakowska".

 

W Zmarłym nauka polska i społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie utraciła Człowieka o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru, znakomitego badacza i dydaktyka, życzliwego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej, Profesora o wysokiej kulturze osobistej,  wielkiej skromności i tolerancji, a nade wszystko Człowieka Wielkiego Sercem i Umysłem, Przyjaciela.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 19 czerwca 2017 roku o godz. 11:00
w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Krakowie przy ul. Dożynkowej 35.

 

Odprowadzenie Zmarłego do grobu, od bramy Cmentarza Batowickiego w Krakowie przy ul. Powstańców,
nastąpi tego samego dnia o godz. 13:00


Synowi Piotrowi, Kierownikowi Zakładu Ekonomiki Ochrony Środowiska  w Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej  
oraz pozostałej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

W imieniu społeczności uniwersyteckiej

Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autobus będzie podstawiony 19.06.2017 r. (poniedziałek) koło Pawilonu Sportowego-Dydaktycznego,
odjazd około godz.10:15.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie w Dziale Socjalnym tel. 5477.

 

Linki