Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Katedra Towaroznawstwa Żywności zaprasza do udziału w I edycji studiów podyplomowych "Menedżer Produktów Żywnościowych"!
data publikacji: 20/09/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

I edycja studiów podyplomowych "Menedżer Produktów Żywnościowych"!

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą przez wykładowców z Wydziału Towaroznawstwa UEK oraz praktyków. Na zakończenie słuchacz otrzyma dyplom ukończenia studiów oraz certyfikat FMEA.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 TRWA DO 20. WRZEŚNIA 2017 ROKU

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność złożonych dokumentów.

 

 Wymagane dokumenty:
1). kwestionariusz osobowy,
2). karta zgłoszenia dla zakładu pracy (jeśli zgłasza pracodawca),
3). kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
4). kserokopia dowodu osobistego oraz dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie,
5). potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty można składać w Sekretariacie Katedry Towaroznawstwa Żywności ul. Sienkiewicza 5 (II piętro) lub wysyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Towaroznawstwa Żywności
ul. Sienkiewicza 5
30-033 Kraków
 


Wszelkie szczegóły na stronie internetowej Katedy w zakładce studia podyplomowe

Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować na spmpz@uek.krakow.pl

ZAPRASZAMY!

 

Linki