Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Rada Narodowego Centrum Nauki wybrała prof. UEK dr hab. Piotra Bułę do Zespołu Ekspertów
data publikacji: 05/07/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Miło nam poinformować, że Rada Narodowego Centrum Nauki wybrała prof. UEK dr hab. Piotra Bułę do Zespołu Ekspertów w panelu tematycznym „HS 4 Jednostka, instytucje, rynki - konkurs Preludium".

 

Zgodnie z zapisem ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2016, poz. 1071), Dyrektor na wniosek Rady NCN powołuje Zespoły Ekspertów w celu dokonywania ocen wniosków złożonych w konkursach i przygotowania list rankingowych.

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.
W jego ofercie znajduje się jedenaście stałych typów konkursów, skierowanych do różnych grup badaczy oraz konkursy nieregularne, zwykle ogłaszane we współpracy z partnerami zagranicznymi. 


Więcej o NCN na http://www.ncn.gov.pl/

Linki