Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Krakowski Park Technologiczny zaprasza na Konferencję OpenLivingLab Days 2017
data publikacji: 29/08/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

Krakowski Park Technologiczny z dumą zaprasza na OpenLivingLab Days 2017 (29 sierpnia-1 września 2017 r, Kraków) - jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego światowi specjaliści dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie stosowania metodologii living lab w tworzeniu innowacji technologicznych.

Wydarzenie współorganizowane jest przez European Network of Living Labs
, organizację z Brukseli zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab. Gośćmi konferencji będzie ponad 250 osób z całego świata, reprezentujących środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz aktywnych obywateli.

Co czeka gości OpenLivingLab Days 2017?
• 27 kreatywnych warsztatów tematycznych w obszarach health care, smart cities, service design, ecology oraz living lab policies
• 5 wizyt lokalnych w Lamusowni, Zarządzie Zieleni Miejskiej, Centrum Sterowania Ruchem, LifeScience Klaster, Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
• 4 panele dyskusyjne
•  wystąpienia ekspertów z Unii Europejskiej i Polski - prezentacja wyzwań lokalnych
• prezentacje najlepszych prac badawczych w dziedzinie badań i innowacji
• uroczysta kolacja w Kopalni Soli Wieliczka połączona z wręczaniem nagród w konkursie na najlepszy projekt Living Lab
• spotkania z władzami miasta i regionu, z przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za innowacje i rozwój oraz agend takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
• mnóstwo okazji do networkingu!

Partnerami strategicznymi konferencji OpenLivingLab Days 2017 są Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wydarzenie jest objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Małopolskiego, a także uniwersytetów krakowskich i krajowych agend badawczych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerem biznesowym
jest SynchroniCity działająca w branży IoT. O projektach realizowanych przez SynchroniCity i zakresie wsparcia finansowego: http://synchronicity-iot.eu/. O wspólnych projektach, obszarach wsparcia będzie można porozmawiać z ekspertami SynchroniCity podczas warsztatów IoT. Pojawią się także eksperci z ARP, którzy zaprezentują swój nowy pilotażowy projekt „Network of open innovations" poświęcony tworzeniu kultury otwartych innowacji przez wspieranie transferu technologii z uniwersytetów do firm.

Szczegółowy program konferencji na https://openlivinglabdays.com/

 

Linki