Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Konkurs programu Santander Universidades dla najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2016/2017
data publikacji: 24/09/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KONKURS PROGRAMU SANTANDER UNIVERSIDADES DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Banku Zachodniego WBK, realizująca program Santander Universidades w Polsce, zapraszają wyróżniających się studentów do składania zgłoszeń w konkursie na najlepszego studenta UEK w roku akademickim 2016/2017.

 

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy w roku akademickim 2016/2017 ukończyli drugi rok studiów I stopnia lub pierwszy rok studiów II stopnia i uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,5. Dodatkowym atutem są inne udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne. Warunkiem otrzymania nagrody jest też uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego 2017/2018, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów dla nagrodzonych osób. Wyłonieni przez Kapitułę Konkursową laureaci otrzymają pięć nagród po 2000 złotych.

 

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać na załączonym formularzu do 24 września 2017 roku na adres mailowy sekretarza Kapituły Konkursu: krzysztof.kil@uek.krakow.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Katedry Bankowości: pokój 602, Pawilon Finansów. Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania ze strony Katedry Bankowości UEK.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Linki