Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych laureatką konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
data publikacji: 04/09/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Miło nam poinformować, że mgr Joanna Tarnowska - absolwentka kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i obecna doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK - została laureatką 28. edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

 

Komitet Nagrody pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza przyznał Pani Joannie Tarnowskiej nagrodę pierwszego stopnia za pracę magisterską pt. „Wpływ stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych wybranych krajów Unii Europejskiej z gospodarką Niemiec na adekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Analiza ekonometryczna w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro na tle doświadczeń innych krajów", napisaną w Katedrze Makroekonomii pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny.

 

Celem Konkursu Ministra, organizowanego od 1989 roku, jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/laureaci/najlepsze_prace_magisterskie_nagrodzone_w_konkursie_ministra_spraw_zagranicznych_2;jsessionid=225BE0565A531D498B193CDCBB9E7C89.cmsap2p

Linki