Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapraszamy na konferencję naukową „Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki"
data publikacji: 29/11/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Termin konferencji: 28 - 29 listopada 2017

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

„Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki" to pierwsza tego typu konferencja organizowana dla polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych. Jej celem jest zbudowanie trwałej, interdyscyplinarnej platformy współpracy między tymi sektorami.

 

Szczególnym celem konferencji jest upowszechnienie programów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych, odpowiadającym na współczesne wyzwania globalne i lokalne, które przyczynią się do dobrostanu społecznego.

 

Konferencja organizowana w Poznaniu zgromadzi ekspertów, naukowców i praktyków. Zaprezentują oni najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia, wzmacniających współpracę różnych środowisk z uczelnią.

 

W ramach wykładów plenarnych, dynamicznych sesji równoległych połączonych z otwartą debatą,

 

Więcej informacji

 

 Program konferencji

Linki