Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

UEK koordynatorem działań dostosowawczych uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego
data publikacji: 23/11/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Z inicjatywy prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura - Dziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej w porozumieniu z JM Rektorem prof. dr hab. inż. Andrzejem Chochołem przygotowano projekt pt.

 

Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Celem projektu jest przygotowanie uczelni ekonomicznych do adaptacji do nowego otoczenia regulacyjnego, a także dostarczenie inicjatorom reformy nauki i szkolnictwa wyższego wiedzy na temat spodziewanych skutków projektowanych zmian.

 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum pięciu publicznych uczelni ekonomicznych, a jego liderem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

W ramach stworzonego konsorcjum dokonano podziału na następujące obszary tematyczne, wskazując Uczelnie odpowiedzialne za prace w poszczególnych obszarach:

 

 -  badania naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

 -  dydaktyka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

 -  współpraca z otoczeniem zewnętrznym - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

 -  finanse uczelni - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

 -  ustrój i zarządzanie uczelnią - Szkoła Główna Handlowa.

 

Na realizację projektu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG" pozyskano środki w wysokości 1 953 000 zł.

 

Okres realizacji projektu, który oprócz wymiernych korzyści dla uczestniczących w nim uczelni ekonomicznych ma także dostarczyć Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego analiz skutków projektowanej reformy szkolnictwa wyższego z perspektywy ex ante, wynosi 24 miesiące.

 

Linki