Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Nagroda Prezesa NBP dla Joanny Tarnowskiej, absolwentki specjalności Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
data publikacji: 30/11/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że mgr Joanna Tarnowska - absolwentka specjalności Ekonomia Biznesu Międzynarodowego na kierunku MSG oraz obecna doktorantka naszej Uczelni - została laureatką X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

  

Kapituła Konkursu - w skład której wchodzą: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. UEP dr hab. Eryk Łon, prof. SGH dr hab. Marta Kightley, prof. SGH dr hab. Feliks Grądalski oraz prof. SGH dr hab. Kazimierz Kloc - przyznała Pani Joannie Tarnowskiej II miejsce za pracę magisterską pt. Wpływ stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych wybranych krajów Unii Europejskiej z gospodarką Niemiec na  adekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Analiza ekonometryczna w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro na tle doświadczeń innych krajów, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny.

 

Honorowy patronat nad X edycją Konkursu objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauki - prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.nbportal.pl/wiedza/wydarzenia/nagrody-za-najlepsze-prace-magisterskie-z-zakresu-nauk-ekonomicznych-juz-przyznane 

 

Linki