Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów UEK - 14 grudnia br.
data publikacji: 14/12/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Zarząd  Stowarzyszenia  Absolwentów  Uniwersytetu  Ekonomicznego w  Krakowie   zaprasza Członków Stowarzyszenia   na  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  w dniu 14 grudnia  2017 /czwartek/  na godz.  16.30  do  sali  054  w paw. B.

 

Porządek  zebrania obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zebrania
2.Wybór  Prezydium Walnego Zebrania:  przewodniczącego, zastępcy  i  sekretarza.
3.Zatwierdzenie  porządku  obrad.
4.Nadanie  godności  Członka Honorowego  Stowarzyszenia Absolwentów UEK,
5.Zatwierdzenie  regulaminu obrad  i wyborów.
6.Srawozdanie  ustępujących   Władz:
   -  Zarządu   Stowarzyszenia
   -  Komisji  Rewizyjnej
   -  Sądu  Koleżeńskiego
7.Dyskusja  nad  złożonymi  sprawozdaniami i działalnością   na  następną kadencje.
8.Udzielenie  absolutorium ustępującemu  Zarządowi.
9.Wybory:
    -  Zarządu Stowarzyszenia
    -  Sądu  Koleżeńskiego
    -  Komisji  Rewizyjnej
10.Ogłoszenie  wyników  wyborów
11.Ukonstytuowanie się  poszczególnych władz  Stowarzyszenia.
12.Zakończenie  obrad.

Regulamin  obrad  i wyborów  wyłożone  będą do wglądu  od  30 listopada 2017 do 14grudnia 2017,
w pokoju  065, paw.B   w  godz. 11.00 - 13.00.

 

Linki