Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Seminarium z cyklu „Dobre rządzenie" - referat pt. Trójpodział władz - fundament demokratycznego państwa prawnego
data publikacji: 13/12/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na ostatni w tym roku kalendarzowym wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie" - SESJA SPECJALNA.

  

W środę 13 grudnia br. Prof. dr hab. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego

wygłosi referat pt.  Trójpodział władz - fundament demokratycznego państwa prawnego.

 

Koreferentami będą: prof. UE dr hab. Bartłomiej Nowotarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Hausner z Katedry Administracji Publicznej UEK.

 

Zapraszamy 13 grudnia br. o godz. 11.00 - do Sali Senackiej [Budynek Główny UEK, parter.

 

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.Hubert Izdebski  - prof. n. prawnych; prof. zwycz. w Uniwersytecie SWPS (od 2015); em. prof. zwycz. Uniwersytetu Warszawskiego. Członek-korespondent PAN (od 2016). Wypromował 24 doktorów n. prawnych.  Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016). Adwokat, radca prawny. Autor (lub współautor) 31 książek, w tym: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (wspólnie z M. Kuleszą), Fundamenty współczesnych państw, Samorząd terytorialny, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni oraz Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej. Od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne, w tym dotyczące szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; członek Rady Legislacyjnej (1994-1998) i przewodniczący jednego z zespołów do opracowania założeń    „ustawy 2.0".

Tezy wystąpienia pt.  Trójpodział władz - fundament demokratycznego państwa prawnego (krótka informacja)

Linki