Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dr Magdalena Zajączkowska w Grupie Roboczej ds. Ekonomii Energetyki Jądrowej, przy Agencji Energii Jądrowej OECD
data publikacji: 08/12/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Dr Magdalena Zajączkowska została przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Ekonomii Energetyki Jądrowej (Working Party on Nuclear Energy Economics, WPNE), działającej przy Agencji Energii Jądrowej (Nuclear Energy Agency, NEA), OECD. 

 

WPNE jest Grupą Roboczą działającą przy Komitecie NEA ds. Technicznych i Ekonomicznych Badań nad Energią Jądrową i Cyklem Paliwowym (Nuclear Development Committee, NDC). W jej skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich NEA i obserwatorzy organizacji międzynarodowych.

 

Podstawowym zadaniem WPNE jest zbieranie informacji oraz przeprowadzanie analiz i ocen dotyczących wszystkich ekonomicznych aspektów sektora energetyki jądrowej (https://www.oecd-nea.org/ndd/wpne.html).

 

 

Linki