Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Centrum Językowe UEK uzyskało międzynarodową akredytację językową EAQUALS!
data publikacji: 09/01/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Centrum Językowe UEK uzyskało w styczniu 2018 akredytację językową międzynarodowego panelu akredytacyjnego EAQUALS.

 

EAQUALS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą instytucje i organizacje zajmujące się edukacją językową na wszystkich etapach kształcenia i w każdym kontekście edukacyjnym. Celem tej organizacji, założonej w 1991 roku, jest promowanie oraz gwarantowanie wysokiej jakości nauczania języków obcych. EAQUALS działa pod auspicjami Rady Europy jako  organizacja pozarządowa oraz posiada status uczestniczący Rady Europy. Jest konsultantem Komisji Europejskiej w sprawach edukacji językowej, współpracuje z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML, Graz), Stowarzyszeniem ALTE (Association of Language Testers in Europe), a także jest współpracownikiem dwóch komitetów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). 

 

System akredytacyjny wywodzący się ze statutowych Kart EAQUALS jest bardzo rygorystyczny i ściśle określony. Spełnienie jego standardów zapisanych w Zasadach Inspekcji EAQUALS  pozwala na uzyskanie międzynarodowej akredytacji i uzyskanie statusu członka akredytowanego EAQUALS. Oznacza to prestiż dla naszego Uniwersytetu, jak również zwiększa atrakcyjność całej Uczelni przez gwarancję jakości oferowanych kursów lektoratowych. Dzięki niej nasze Centrum Językowe znalazło się wśród elitarnych organizacji, dla których nauczanie języków obcych jest kwestią priorytetową. Wśród członków stowarzyszonych i wspierających Eaquals są British Council, Goethe-Institut, Instituto Cervantes czy Oxford University Press. Akredytacja Eaquals dla CJ UEK niesie za sobą możliwość zabierania głosu na forum polskim i międzynarodowym w dyskusji na temat kształtu edukacji językowej w szkolnictwie polskim, zarówno średnim, jak i wyższym.

 

Centrum Językowe UEK otrzymało najwyższą ocenę w 5 z  12 kategorii. Jest to ocena przyznawana instytucjom, które przewyższają standardy wymagane przez EAQUALS i w tych kategoriach utrzymują najwyższy poziom. EAQUALS uznało, że środowisko nauczania, obsługa studentów, zatrudnienie pracowników, komunikacja wewnętrzna oraz komunikacja zewnętrzna wykraczają znacznie poza podstawowe wymagania tej organizacji.

 

 Jesteśmy pierwszą jednostką na Uczelni, która zdobyła międzynarodową akredytację  (a czwartym centrum językowym na wyższych uczelniach w Polsce), a tym samym wpisujemy się w zalecenia Ministerstwa dotyczące umiędzynarodowienia. Zaproponowane w „Programie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego" działania mają m.in. służyć realizacji następujących celów:  podnoszenie konkurencyjności polskich uczelni na rynku międzynarodowym, poprzez poprawę jakości kształcenia. Dotyczy to pobudzenia kreatywności oraz podniesienie kompetencji i umiejętności kadr akademickich, studentów i absolwentów polskich uczelni.

Linki