Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zaproszenie do udziału w szkoleniu, organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA Polska-Słowacja wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
data publikacji: 21/02/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wdrażaniem wspólnych, polsko-słowackich, transgranicznych projektów dotyczących zrównoważonego transportu transgranicznego (transport multimodalny) oraz edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie do udziału w szkoleniu, organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA Polska-Słowacja wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Szkolenie odbędzie się 28 lutego - 1 marca 2018 r. w Krakowie (dokładna lokalizacja zostanie podana).

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Moduł ogólny zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionych priorytetów inwestycyjnych. Moduł drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie (wymagany własny komputer przenośny).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w szkoleniu wziąć udział mogą maksymalnie trzy osoby z jednej instytucji. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i noclegu pokrywa uczestnik.

W drugim dniu szkolenia z racji pracy z generatorem wniosków bardzo prosimy o zabranie ze sobą własnych komputerów przenośnych (np. jeden laptop na jeden projekt).

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojej obecności na adres mailowy grzegorz.first@umwm.pl do 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa oraz do indywidualnych konsultacji koncepcji projektowych prowadzonych podczas szkolenia.

 

Program szkolenia 

 

Informacja ogólna o Programie Interreg VA Polska - Słowacja 2014 - 2020  

 

Transport multimodalny w Programie INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020  

 

   

Linki