Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Rozpoczynamy IV edycję certyfikacji Katedry Przyjaznej Osobom z Niepełnosprawnością
data publikacji: 15/04/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością pragniemy poinformować o rozpoczęciu IV edycji certyfikacji Katedry Przyjaznej Osobom z Niepełnosprawnością (KatPON). 

 

Jest to innowacyjny w skali kraju projekt certyfikacji katedr/jednostek przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Jest to narzędzie wspierające proces edukacyjny studentów z niepełnosprawnością na UEK. Wprowadzenie systemu znacząco wpłynęło na zwiększenie świadomości pracowników naukowych, dotyczącej potrzeb i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością.

 

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w działania Uczelni na rzecz studentów z niepełnosprawnością!

 

 

Regulamin oraz kwestionariusz KatPON są dostępne na stronie: www.bon.uek.krakow.pl/katpon

Katedry bądź jednostki, które będą przystępować do certyfikacji po raz pierwszy, mogą dokonać oceny wszystkich dotychczasowych działań. Katedry bądź jednostki, które otrzymały certyfikat, w przypadku ponownego zgłoszenia dokonują autoewaluacji za okres od otrzymania ostatniego certyfikatu, zatem okres sprawozdawczy obejmuje daty od 31.03.2016  do 31.03.2018.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2018 r.

 

Do edycji na lata 2018-2020 mogą zgłosić się nie tylko katedry, ale także jednostki ogólnouczelniane.

Pytania dotyczące systemu certyfikacji prosimy kierować do Pana Mateusza Macałka telefonicznie pod nr 12 293 5120 bądź mailowo na adres bon@uek.krakow.pl

 

Rezultaty certyfikacji będą ogłoszone w maju 2018 r.

 

Zachęcamy gorąco do udziału!
 

 

Linki