Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

II Sympozjum Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
data publikacji: 08/03/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniach 13 - 14 marca 2018 roku, w Radoczy, odbędzie się II Sympozjum Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie "Jakość kształcenia w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych a wyzwania adaptacyjne uczelni"


Celem sympozjum będzie wymiana doświadczeń i dyskusja nad wyzwaniami dla naszego Uniwersytetu wobec zmieniających się założeń legislacyjnych oraz zmian w środowisku akademickim w zakresie budowania kultury jakości kształcenia.


W Sympozjum wezmą udział Rektor i Prorektorzy, Kierownicy Katedr, Przewodniczący Zespołów ds. Jakości Kształcenia jednostek Uczelni prowadzących działalność dydaktyczną, a także przedstawiciele studentów i doktorantów.


Sympozjum jest organizowane pod patronatem JM Rekotra oraz Prorektora ds. Kształcenia i Studentów przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dr. hab. Jerzego Kornasia. Będzie ono finansowane ze środków funduszu projakościowego Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, dzięki uprzejmości Dziekana prof. UEK dr. hab. Krzysztofa Firleja.

 

Linki