Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Nagroda Prezesa GUS dla mgr Joanny Tarnowskiej z Katedry Makroekonomii
data publikacji: 04/04/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Miło nam poinformować, że mgr Joanna Tarnowska z Katedry Makroekonomii UEK została laureatką I edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu statystyki, organizowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka Walesiaka doceniła pracę pt. „Wpływ stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych wybranych krajów Unii Europejskiej z gospodarką Niemiec na adekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Analiza ekonometryczna w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro na tle doświadczeń innych krajów", napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny i przyznała jej I miejsce.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 marca 2018 r. we Wrocławiu, podczas Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej z okazji 100-lecia GUS i Dnia Statystyki Polskiej.

 

Praca magisterska Pani Joanny Tarnowskiej została wcześniej nagrodzona I miejscem w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych oraz II miejscem w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę z zakresu nauk ekonomicznych.

 

Gratulujemy!

Linki