Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zaproszenie na konferencję Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie"
data publikacji: 21/09/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Szanowni Państwo,


mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu

 

„Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: konkurencyjność, rozwój, stabilność",

 

która odbędzie się w dn. 21-22 września 2018 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Wśród bloków tematycznych konferencji znajdą się:
1. Globalizacja i regionalizacja - tendencje i nowe zjawiska
2. Wyzwania integracji europejskiej
3. Współczesne międzynarodowe powiązania gospodarcze
4. Wybrane zagadnienia biznesu międzynarodowego
5. Międzynarodowe rynki finansowe
6. Stabilność finansowa
7. Zrównoważony rozwój
8. Konkurencyjność międzynarodowa w aspekcie mikro- i makroekonomicznym

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji, które znajdują się w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej http://katmsg.uek.krakow.pl/konferencjamsg/ 

 

Zgłoszenia zawierające tytuł i streszczenie można już przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: https://easychair.org/conferences/?conf=glob2018 

 

Więcej informacji 

 

Bylibyśmy bardzo wdzięczni za przekazanie informacji o konferencji współpracownikom.

 

Mając nadzieję na spotkanie, pozostajemy z wyrazami szacunku,

 

w imieniu organizatorów

prof. UEK dr hab. Edward Molendowski
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji
Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr Piotr Stanek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Linki