Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Nagroda prezesa GUS za najlepszą pracę magisterską dla mgr Aleksandry Karcińskiej
data publikacji: 16/04/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 


W marcu br. pani mgr Aleksandra Karcińska, absolwentka studiów II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza,

 

otrzymała z rąk Prezesa GUS II nagrodę za najlepszą pracę magisterską

 

w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki,

 

organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Nagrodzoną pracę, pt. „Krótkookresowe programowanie polskiego PKB z wykorzystaniem dynamicznych modeli czynnikowych", Pani Aleksandra napisała w Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych pod kierunkiem profesora Jacka Osiewalskiego, a obroniła we wrześniu 2017 roku.

 

 


Linki