Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapraszamy na konferencję naukowa „Banki spółdzielcze w nowym otoczeniu społeczno - gospodarczym" 24-25 maja 2018 r.
data publikacji: 25/05/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Narodowy Bank Polski serdecznie zapraszają na konferencję naukową poświęconą wyzwaniom rozwojowym stojącym wobec sektora banków spółdzielczych, która odbędzie się w dniach 24-25 maja w oddziale okręgowym NBP w Krakowie.

Konferencja koncentruje się na wyzwaniach strategicznych i organizacyjnych stojących przed sektorem bankowości lokalnej w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym i jest podzielona na anglojęzyczną sesję międzynarodową (czwartek) i polskojęzyczną sesję krajową (piątek).

Konferencja stanowić będzie okazję do spotkania szerokiego grona pracowników naukowych, reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki naukowe, przedstawicieli organów regulacyjnych, praktyków gospodarczych oraz przedstawicieli banków spółdzielczych, stanowiąc platformę wymiany poglądów na temat procesów i zagrożeń dotykających sektora bankowości lokalnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji do pobrania poniżej:

Program 24.05

Program 25.05

Linki