Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zaproszenie na "Workshop on Macroeconomic Research’’, pierwszą w Krakowie konferencję międzynarodową o charakterze warsztatowym 26-27 czerwca 2018 roku
data publikacji: 26/06/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo,

Katedra Makroekonomii i Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pn.

,,Workshop on Macroeconomic Research’’,

która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

,,Workshop on Macroeconomic Research’’ jest nową inicjatywą i pierwszą w Krakowie międzynarodową konferencją o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz umożliwiających badania empiryczne modeli ekonometrycznych. Cel konferencji to spotkanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie grupy ekonomistów, zarówno kilku z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni, w której możliwa będzie wymiana poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań.

Przewidziane są trzy godzinne wykłady wybitnych specjalistów w zakresie modelowania całej gospodarki i porównań międzynarodowych (wykłady zaproszonych ekspertów), a także ok. 15 półgodzinnych referatów, zgłaszanych przez pozostałych uczestników.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji, które znajdują się na stronie internetowej www.macro.uek.krakow.pl

 

W imieniu organizatorów:

Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kierownik Katedry Makroekonomii

 

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych 

Linki