Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z Kategorią Naukową A
data publikacji: 22/05/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo

Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni, Dydaktyczni i Administracyjni

Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

Mam wielki zaszczyt poinformować Państwa,

że naszemu Wydziałowi decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

przyznano w dniu 12 kwietnia 2018 roku


Kategorię Naukową A

 

Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za wiarę i wkład

wniesiony w to osiągnięcie

Dziekan
dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK
i Rada WEiSM


Linki