Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zmarł Dr Antoni Berbeka
data publikacji: 12/06/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 9 czerwca 2018 roku
zmarł


 

Dr Antoni BERBEKA


 

doktor nauk humanistycznych, emerytowany starszy wykładowca Katedry Psychologii i Dydaktyki, kierownik Podyplomowego Studium Ekonomiczno-Pedagogicznego w latach 1984-1991 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W uznaniu zasług odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odszedł od nas zasłużony nauczyciel, oddany wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Pogrzeb odbędzie się
14 czerwca 2018 roku o godz. 10:20
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Państwu Profesorom Jadwidze i Krzysztofowi Berbeka oraz pozostałej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia


Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych i Społeczność
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Linki