Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych uzyskał dofinansowanie NCBiR w ramach programu POWER do dualnych studiów stacjonarnych
data publikacji: 20/06/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniu 19 czerwca 2018 roku wniosek w ramach konkursu NCBiR (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18) o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ - POWER (projekt wdrożeniowy) został oceniony pozytywnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał dofinansowanie w kwocie: 2 190 305,76 złotych na uruchomienie dualnych studiów stacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość - profil praktyczny, które będą realizowane w Nowym Targu od 1 października 2018 roku.

 

Projekt został złożony przez Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu - jednostkę wspólną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 

Dzięki projektowi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wspólnie z Podhalańską Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Nowym Targu, będzie po raz pierwszy prowadził studia dualne wspólnie z pracodawcami na kierunku o profilu praktycznym. Projekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, pracodawców oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych.

 

Projekt przygotował zespół w składzie:

Prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk - koordynator projektu

Prof. UEK dr hab. Maria Płonka - członek zespołu projektowego

Dr hab. Paweł Bielawski - członek zespołu projektowego

Dr Paweł Zamora - członek zespołu projektowego

Mgr Andrzej Sasuła - członek zespołu projektowego

Mgr Paweł Milka - członek zespołu projektowego

Magdalena Smoleń - obsługa administracyjna projektu

 

 

Studia dualne (przemienne) proponowane w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu wyróżniają się tym, że w okresie 3-letniego kształcenia w trybie stacjonarnym, student równolegle odbywa staże zawodowe i praktyki zawodowe w zakładzie pracy w cyklu przemiennym: np. jeden miesiąc uczestniczy w zajęciach dydaktycznych na uczelni, a drugi miesiąc pracuje w zakładzie pracy (banki i instytucje finansowe, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne urzędy i instytucje otoczenia biznesowego).

 

Ponadto, po każdym roku akademickim w okresie przerwy wakacyjnej student jest zobowiązany przepracować jeden miesiąc w zakładzie, gdzie odbywa praktykę. Staż zawodowy odbywa się w wymiarze części etatu na podstawie umowy o pracę, zawartej pomiędzy studentem a przedsiębiorstwem zatrudniającym, w ramach której otrzymuje wynagrodzenie.

 

Program szkolenia zawodowego jest dostosowany do profilu produkcyjno-organizacyjnego danego zakładu pracy oraz do teoretycznego programu studiów. Studia dualne będą uruchomione w Nowym Targu w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców jak i studentów, którzy argumentują, że wiedza i umiejętności, z jakimi absolwenci opuszczają uczelnie nie wystarczają do podjęcia pracy zawodowej.

 

Linki