Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Wykład gościnny prof. dr hab. Romualdasa Gineviciusa z Politechniki im. Giedymina w Wilnie pt. "Nowoczesne metody dydaktyczne oraz współczesne wyzwania w zakresie publikowania w renomowanych czasopismach naukowych"
data publikacji: 26/06/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


W imieniu Prof. UEK dr hab. Krzysztofa Firleja, Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Katedry Analiz Strategicznych, zapraszamy na wykład prof. dr hab. Romualdasa Gineviciusa z Wydziału Zarządzania Politechniki im. Giedymina w Wilnie (VGTU) poświęcony nowoczesnym metodom dydaktycznym oraz problematyce publikowania artykułów w renomowanych czasopismach naukowych.

Profesor Romuladas Ginevicius podzieli się swoim doświadczeniem dotyczącym strategii publikowania w czasopismach naukowych oraz wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych w kształceniu studentów. Profesor Romualdas Ginevicius jest Redaktorem Naczelnym dwóch czasopism naukowych znajdujących się w bazach Web of Science oraz Scopus: Journal of Business Economics & Management (Web of Science, IF: 1,045), oraz Business: Theory and Practice (Scopus). Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania na Politechnice im. Giedymina w Wilnie, oraz był Rektorem Politechniki Wileńskiej. Obecnie kieruje instytutem naukowo-badawczym na Wydziale Zarządzania, VGTU.

Wykład oraz dyskusja odbędą się w języku polskim 26 czerwca br., godz. 11:20-13:00 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Paw. C, sala A

Linki