Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kierunek GAP z oceną wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej
data publikacji: 02/07/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z radością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi Gospodarka i administracja publiczna ocenę wyróżniającą we wszystkich kryteriach jakościowych, tj.:

  • koncepcję kształcenia,
  • program kształcenia,
  • skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
  • kadrę prowadzącą proces kształcenia,
  • współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia,
  • umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
  • infrastrukturę wykorzystywana w procesie kształcenia,
  • opiekę nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Serdecznie gratulujemy pracownikom Wydziału GAP oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w proces ubiegania się o ocenę programową.

 

Linki