Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Konferencja naukowa „Instytucja Rzecznika Finansowego – ukraińskie spojrzenie na polskie doświadczenia” - 6 lipca 2018 r.
data publikacji: 06/07/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Katedra Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie zapraszają na konferencję naukową poświęconą wymianie międzynarodowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji Rzecznika Finansowego.

Konferencja odbędzie się  6 lipca w budynku UEK przy ul. Rakowickiej 16 w  Krakowie.

 

Konferencja odbywa się w przeddzień rozważenia i wprowadzenia w życie przez Radę Najwyższą Ukrainy przepisów projektu ustawy nr 8055 „O rzeczniku finansowym”. Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji Rzecznika Finansowego oraz umożliwienie przedstawicielom instytucji finansowych i świata nauki zapoznania się z  zasadami funkcjonowania mechanizmów przedsądowego rozpatrywania sporów na rynkach finansowych UE.

 

W ramach konferencji planowana jest dyskusja nad następującymi zagadnieniami:

  • działalność organów państwowych w zakresie ochrony praw konsumentów usług finansowych na Ukrainie oraz projekt Ustawy nr 8055 o ustanowieniu Rzecznika Finansowego,
  • ewolucja polskiego systemu ochrony konsumentów na rynkach finansowych,
  • Rzecznik Finansowy i jego rola w ochronie praw konsumentów na rynku finansowym w Polsce,
  • doświadczenia pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich na na rynku finansowym w Polsce,
  • funkcjonowania instytucji zajmujących się zagadnieniami ochrony praw konsumentów usług ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej,
  • zasady finansowania przedsądowych mechanizmów ochrony praw konsumentów usług finansowych w krajach Unii Europejskiej,
  • Rozwój FinTech z punktu widzenia ochrony konsumentów.

Konferencja została objęta honorowym patronatem:

  • Rzecznika Finansowego dr Aleksandry Wiktorow
  • Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK, dr hab. Andrzeja Chochóła
  • Dziekana Wydziału Finansów i Prawa Prof. UEK, dr hab. Mariusza Andrzejewskiego

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia (strona w j. polskimstrona w j. ukraińskim).

 

Rzecznik Finansowy

http://fip.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/06/rf_logo-300x98.jpg

 

 

Institute of Continuing Education and Business in Kiev

 

http://fip.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/06/ukr.png

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

http://fip.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/06/uek.png

Linki